Home

Hjälp i hemmet för äldre

Misshandeln på HVB-hemmet – åtta tjejer om rädslan för

Kommunen har till uppgift att ge äldre den hjälp de behöver för att kunna bo kvar hemma samt erbjuda särskilda bostäder när de äldre inte kan bo kvar hemma längre. Kommunen ska också söka upp äldre människor och berätta vilka rättigheter de har och vilken vård och omsorg de kan få Om du är 75 år eller äldre kan du få hjälp av Fixartjänst och IT-fixaren med en del praktiska saker i ditt hem. Hjälpen omfattar även dig som är 67 år eller äldre och är beviljad hemtjänstinsatser eller omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Det finns ingen nedre gräns för att få ersättning för personlig assistans. Däremot finns det en övre gräns som ligger på 65 års ålder. En person som fått assistansen beviljad före 65-årsdagen får dock behålla den. I dessa fall kan man delvis likställa den personliga assistansen med hjälp av äldre i hemmet Hjälp i hemmet för äldre - så kan det ordnas. Tips & Råd Byta gardiner och glödlampor, sätta upp tavlor och bära kartonger till soprum. Fixargruppen i Hisings Backa hjälper pensionärer.-. Då kan de bo kvar hemma längre, säger fixaren Jimmy Kock. För Fixargruppen i Hisings Backa är det bråda dagar Allt fler människor får vård och omsorg i sitt eget hem. De flesta personer som får vård och omsorg i hemmet är 65 år och äldre och har ofta komplexa vårdbehov. Runt om i landet utvecklas arbetssätt och metoder för att erbjuda en trygg och säker vård och omsorg i hemmet. Några av dessa beskrivs i den här skriften som lärande exempel Istället för att äldre boendes i samma kvarter sitter ensamma i varsitt boende, hjälper vi dem att träffas regelbundet för att lära känna varandra. En volontär bjuder hem de äldre gästerna på fika. En annan hämtar och lämnar dem. En tredje koordinerar volontärerna i gruppen och håller kontakt med de äldre Många kommuner erbjuder fixarservice till sina invånare som är över 65 år och behöver det. Hemsjukvård Få sjukvård hemma istället för på vårdcentral eller sjukhus

Vad kan du få hjälp med? Seniorval

Hjälp i hemmet för äldre. Du ska ha möjlighet att bo kvar i ditt eget hem även om du har behov av hjälp för att underlätta vardagen. Det finns flera olika typer av hjälp, vissa måste du ansöka om och andra inte. Omsorg & stöd. Akut hjälp Hjälp i hemmet. För att du som äldre i Helsingborg ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din bostad kan du få stöd och hjälp i hemmet. Du kan till exempel få hjälp med städning, tvättning och personlig omvårdnad. Om du behöver hjälp på kvällar och nätter så kan du få det. Du kan även ansöka om att få trygghetslarm. Personlig omvårdnad som till exempel hjälp med att duscha, klä på sig och lättare matlagning. Hemservice som till exempel hjälp att hämta medicin på apoteket, handla, städning, tvätt och strykning, för dig som är yngre än 75 år. Matdistribution som betyder att du kan beställa matlådor som körs hem till dig en gång i veckan

Hjälp i hemmet. Det finns olika sorters stöd och hjälp att få i hemmet, både för dig som äldre och för dina anhöriga Det finns olika sorters stöd och hjälp i hemmet, både för dig som är äldre och för dina anhöriga. Hemtjänsten i Linköping består av boservice i form av städning, tvätt, inköp, trygghetslarm, leverans av matkorg och personlig omvårdnad. För dig som har hemtjänstinsatser i Linköpings kommun gäller digital nyckelhantering Stöd till äldre, seniorer; Hjälp i hemmet; Lyssna. Hjälp i hemmet. Vårt mål är att ge dig möjlighet att bo kvar hemma i din bostad även när ålder, sjukdom eller funktionshinder gör det svårt att klara sig på egen hand.. Hjälp i hemmet, hemtjänst Expandera Hjälp i hemmet, hemtjänst. Ekdungen Skogsbacken Trygghetslarm Kost och måltider Färdtjänst Ledsagning Särskilda boenden Expandera Särskilda boenden. Borggården Brännaregården Ekbacken Garvaregården Jemsegården Västralid Aktiviteter, verksamhet för äldre Demen

Hjälp och stöd i hemmet. Få hjälp i ditt eget hem. Matsedel för äldre. Ansök om att få matleverans. Aktiviteter & verksamhet för äldre. Sociala mötesplatser för dig som senior. Seniorsäkerhet. Säkerhet i vardagen för dig som senior. Uppdaterad: 2020-12-15. Kontakt Hjälp i hemmet Om du på grund av ålder, funktionshinder eller sjukdom får svårt att klara dig själv har du rätt att ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Stöd- och hjälpinsatserna ska göra det möjligt för dig som önskar att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt Är du äldre eller har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp i hemmet, för att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din bostad. Stödet anpassas efter dina behov och kan handla om allt från hjälp med städning och måltider till rehabilitering och trygghetsinsatser Företag som kan hjälpa till med it-support i hemmet, som till exempel hjälp med dator smartphone, surfplatta och tv. Hur man gör om man vill engagera sig som volontär, till exempel rastfadder eller hjälpa till med läxhjälp. Information om och vägledning i boendefrågor för äldre såsom seniorlägenheter och trygghetsboende

Kommunens fixartjänst som är en avgiftsfri service och erbjuda hjälp med sådant som kan vara riskfyllt för många äldre att utföra själva. Är du över 65 år kan du få hjälp av Fixaren i Ängelholms kommun. Fixaren kan hjälpa dig med att: Sätta upp enstaka tavlor, max 4/tillfälle, sätta upp/ta ner/gardiner Fixaren - för äldre och funktionsnedsatta Du som är pensionär eller har en funktionsnedsättning kan få hjälp med enklare tjänster i hemmet. En förutsättning är att du är skriven i Nybro kommun

Praktisk hjälp i hemmet för äldre och för personer med

Praktisk hjälp i hemmet för äldre och för personer med funktionsnedsättning Om du är 75 år eller äldre kan du få hjälp av Fixartjänst och IT-fixaren med en del praktiska saker i ditt hem. Hjälpen omfattar även dig som är 67 år eller äldre och är beviljad hemtjänstinsatser eller omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mötesplatser för seniorer På våra mötesplatser för seniorer får du tillfälle att umgås med andra. Här hittar du tider, platser och program för mötesplatserna Det kan till exempel handla om behov av hjälp i hemmet, hjälp med ledsagning, kontaktperson och plats i särskilt boende. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en så kallad rättighetslag med målsättning att göra det möjligt för människor med omfattande funktionshinder att leva som andra Hon träffade dagligen äldre i klinken, som inte kunde hitta någonstans att köpa hjälpmedel för att underlätta det dagliga livet. Lone insåg att det behövdes en möjlighet att köpa dessa hjälpmedel, och samtidigt få kvalificerad råd- och vägledning, och hon fick idén till Seniorlife.se. Lone fick sin make Bobbie med på idén, och Seniorlife.se öppnade som webbshop för första.

Vårdsängar - vad är det för något och vad har de för funktion?

Hjälp hemma utöver hemtjänst Vård av äldr

 1. Hemtjänsten - hjälp som kommer hem till dig. Särskilda boenden för äldre. Särskilda boenden är namnet för flera boendeformer, som är anpassade för äldre med stort behov av omsorg. Om du vill bo i ett särskilt boende ska du ansöka till kommunens biståndshandläggare
 2. Avlösning för äldre, det här kan du få hjälp med. Allt fler får vård av anhöriga i hemmet. För att det ska fungera på bästa sätt kan du som anhörig få avlösning, så att du får möjlighet till vila och egna aktiviteter. Biståndshandläggaren beslutar om du har rätt till avlösning
 3. Hemmet för gamla. Gamla Tyresövägen 349A, Enskededalen. Visa på karta. Kontakt. Välkommen till Hemmet för gamla! Vi skapar en hemlik och trygg miljö för dig som bor hos oss. Du får en god omsorg och en trygg och säker hälso- och sjukvård. Dagarna ska kännas meningsfulla, innehållsrika och behagliga. Visa alla
 4. En äldre person kan ha rätt till bistånd både för sin försörjning och för behov som gäller hans eller hennes livsföring i övrigt, till exempel stöd och hjälp i hemmet eller särskilt boende. De insatser som beviljas syftar till att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv
Stockholmsartisten Esther live på Musikplats - P4

Hjälp i hemmet för äldre - så kan det ordnas - Hem & Hyr

 1. tillståndet och utvecklingen inom vården och omsorgen om de äldre. Som ett underlag för lägesrapporten 2006, har Socialstyrelsen tagit initiativ till att få fram en beskrivning av kommunernas rehabilitering av äldre personer i ordinärt boende. Beskrivningen baseras på en undersökning, som genomförts av Hjälp-medelsinstitutet
 2. Äldreomsorg. Ansöka om äldreomsorg Du som är 65 år eller äldre kan få stöd från kommunen i form av till exempel hjälp i hemmet, särskilt boende, dagverksamhet eller korttidsplats. Om du vill ansöka om stöd, ring eller skriv och boka ett möte hos oss. Avgifter för personer över 65 år Huddinge kommun tar ut en avgift för praktisk hjälp, service och personlig omvårdnad
 3. Till exempel har användningen av passerkontroll- och övervakningsanordningar samt dörrvakter etablerats på många områden. Införande av teknik som främjar hemvård och äldre personers boende hemma genomförs i programmet för teknik för äldres boende hemma (KATI) under åren 2020-2023. Följ KATI-programmet (THL, på finska
 4. I en nära framtid kan robotar i hemmet användas för att hjälpa äldre att bo kvar hemma längre. Och hur sådana robotar ska utformas har undersökts av robotforskare i Örebro som till sin.
 5. Flytta till ett äldreboende (särskilt boende) Om du behöver mer omfattande vård och omsorg kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende, ett så kallat särskilt boende, som det står i socialtjänstlagen. Även i ett äldreboende kan du få hjälp av hemtjänsten med det du behöver i vardagen och oftast finns där en sjukskötersk
 6. Du kan få olika typer av hemtjänst såsom personlig omvårdnad till exempel dusch men också hjälp med vardagliga göromål till exempel städ, matdistribution och inköp med mera. Det finns flera hemtjänstområden i Marks kommun. För att du ska få den hjälp du behöver i din hemmiljö
 7. Bidra till förbättrad hälsa bland äldre i Falun - med extra hänsyn taget till trygghet och personskador. Bidra till att efterfrågan av produkter ökar, och på det sättet påverka utbudet på marknaden. Smartare hem är även till för utbildning till personal och för att öka kunskaperna kring välfärdsteknik

Nära vård i hemmet för äldre SK

 1. Stöd i hemmet. Om du har svårt att klara vardagen på egen hand finns möjlighet att få hjälp och stöd, utifrån ditt behov. Du som önskar ska kunna bo kvar i din bostad så länge det är rimligt och möjligt. Kommunen kan även ge stöd till dig som är anhörig
 2. Hjälp hemma - för dig som behöver extra stöd i vardagen Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. Din rätt till trygghet - om värdighetsgarantier Pdf, 825.3 kB, öppnas i nytt fönster. Organisationer och föreningar PRO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. SPF - seniorerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Kommunen har en Fixartjänst. Syftet med tjänsten är att förebygga fallskador i hemmet samt underlätta för dig att bo kvar hemma. Du som är över 65 år och bor i Linköpings kommun kan få hjälp av kommunens fixartjänst. Personen som arbetar med fixartjänst heter Rudy. Han arbetar på servicehuset Aspen

Äldrekontakt - hjälper äldre ur ensamhe

Äldre. Du som är äldre kan få stöd och hjälp utifrån dina behov. Vi har mycket att erbjuda dig vad gäller insatser både i och utanför hemmet. I första hand arbetar Borlänge kommun för att man ska kunna bo kvar hemma och leva ett självständigt och tryggt liv. Information om bistånd, rehabilitering i hemmet och anhörigstöd Kommunen har enligt Socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att alla som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som var och en behöver. Nämnden ska verka för att äldre människor kan leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra Fixartjänst för seniorer Vi erbjuder dig, som är 68 år eller äldre, hjälp med enklare saker för att öka tryggheten i ditt hem. Vi hjälper dig med enklare vardagssysslor inomhus som kräver stege eller stol Äldre. Här har vi samlat information om vad vi kan göra för dig som är äldre i Ronneby kommun. Vi arbetar för att du som önskar ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Här hittar du information om vad Ronneby kommun kan erbjuda för stöd och hjälp. Hjälp till äldre eller person med funktionsnedsättning kan.

Kontakta biståndshandläggarna för att göra en ansökan. Seniorguiderna. Med förebyggande hembesök vill vi nå dig som är 65 år eller äldre och som bor kvar i ditt eget boende, utan hemtjänst. Vi besöker dig hemma och samtalar om vad du har för behov och önskemål och ger dig tips på vad du kan göra för att få en bra vardag Digital hemguide hjälper äldre med teknik. Du som är 75 år eller äldre kan nu få hjälp att öka din digitala kompetens och få praktisk hjälp med digitala lösningar i hemmet. - Många äldre behöver digital hjälp. Stöd i att använda digitala lösningar främjar sociala kontakter och minskar känslan av ensamhet hos äldre personer.

Om du som äldre inte kan klara vardagliga sysslor själv kan du ansöka om hjälp hos omsorgens myndighetsenhet. Det kan till exempel handla om hemtjänst, särskilt boende eller att få mat levererad hem till din bostad Stöd och hjälp för dig som är äldre så att du ska klara din vardag och sociala aktiviteter På Kalmar.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies Stiftelsen Hemmet för Gamla och Sjuka En översyn av villkoren för att få donation från Stiftelsen pågår. Sidan kommer att uppdateras så snart som möjligt när nya villkoren är fastställda Avlösarservice i hemmet är en stödinsats som innebär att personal kommer hem till din bostad och hjälper dig med omvårdnad och tillsyn för den person du tar hand om. Hjälp i hemmet Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att du ska kunna bo kvar hemma i din bostad Hjälp i hemmet. Hjälp i hemmet är en viktig tillgång för att underlätta den dagliga livsföringen i hemmet. För människor som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättningar har svårigheter att helt eller delvis sköta sitt hem och/eller omvårdnad ska hjälp i hemmet medverka till ökad trygghet och ökade möjligheter att bo kvar i sitt eget hem

Video: Tjänster hemma Seniorval

Hjälp till barn och unga - Trollhättans stad

Hemtjänst, hjälp i hemmet Kommunen erbjuder olika former av stöd och service när du behöver hjälp hemma. Boende för äldre Ett vårdboende kan vara ett bra alternativ för dig som behöver mycket service och omvårdnad Mat hemma. Blankett Ansökan om serviceinsatser. Du som bor hemma och på grund av sjukdom, åldrande, fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism eller annan orsak behöver stöd när det gäller mat kan ansöka om hemtjänst för att få hjälp, antingen med att få färdiglagad mat hemsänd, eller med att få dina varor. Hjälp i hemmet. Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom har svårt att klara dig själv kan du ansöka hos Uddevalla kommun om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Målsättningen är att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Alla har olika behov, och kommunens uppgift är att se till.

Vård i hemmet - 1177 Vårdguide

Äldre Du som på grund av sjukdom, åldrande eller annan orsak behöver stöd i din dagliga livsföring kan få vård, omsorg och stöd av kommunen. Inom verksamheten finns olika former av omsorg som exempelvis hemtjänst, hemsjukvård, olika boendeformer, avlösning, dagomsorg, anhörigstöd samt daglig verksamhet Väsbyfixarna är till för dig som behöver hjälp i hemmet med sysslor som kräver pall, stol och stege. Insatser som kan erbjudas är till exempel att flytta mindre möbler, att byta glödlampor, proppar och batterier och att hämta och lämna saker från vind, källare och överskåp. Avgift. Tjänsten är kostnadsfri För vem: Du som är 67 år eller äldre (undantaget dig som bor på äldreboende). Arosfixare kan hjälpa dig med vardagssysslor som kan innebära en fallrisk. Det kan till exempel vara att sätta upp gardiner, byta trasiga glödlampor, spika upp tavlor eller hämta saker från vind och förråd

Minskar risken för fallskador. Tanken med att erbjuda fixartjänster utan biståndsprövning är att minska risken för fallskador bland äldre. Det handlar om att enkelt kunna få hjälp med sysslor som kräver att man exempelvis behöver gå upp på en stol eller stege - eller nedför en brant källartrapp. IT-stöd till dig som fyllt 8 Har du svårt för att laga din mat själv eller komma till matserveringen på Midgårds äldreboende, då kan du få hjälp med mat. Du kan få färdiglagad varm mat levererad hem till din bostad. Matdistribution är en biståndsbedömd insats som du behöver ansöka om hos kommunens biståndshandläggare Ansökan om bistånd till hjälp görs hos kommunens biståndshandläggare Biståndshandläggaren gör en bedömning av behovet och fattar beslut om insatserna. Det kan vara. boende i särskild boendeform för den som inte längre klarar av eget boende; insatser i hemmet med En webbplats med tips och checklistor för dig som är äldre. ANDRA SIDOR UNDER ÄMNET Stöd i hemmet Omvårdnad i hemmet. Hjälp med på- och avklädning, hygien, toalettbesök och hjälp vid måltider, ledsagning till aktiviteter och tillsyn. Fixartjänst. Beställ hjälp med byte av gardiner, glödlampor med mera. För dig över 75 år. Mattjänst för dig med behov av specialkos Behöver du hjälp med hushållssysslor? Är det svårt att duscha? Vi på socialförvaltningen kan hjälpa dig med olika sysslor som du inte kan klara själv. Den hjälpen kallas för hemtjänst. Vi hjälper både äldre och yngre personer

Trygg hemgång är ett stöd för dig när du blir utskriven från sjukhus eller korttidsplats och är på väg tillbaka till ditt eget hem. Fixartjänst Om du är 67 år eller äldre, och bor i Mjölby kommun, så kan du få hjälp av Fixartjänst med att byta glödlampor, lysrör och proppar och sätta upp brandvarnare med mera Är du äldre och funktionshindrad och hjälpen du får hemma inte räcker till eller om du känner att du inte kan bo kvar hemma längre kan du ansöka om att få en bostad i ett särskilt boende. Olika sorters boenden: Särskilt boende - där finns det personal dygnet runt. Trygghetsboende - handikappanpassade lägenheter för dig över 65 år Du som fyllt 70 år kan få hjälp av äldreomsorgens serviceperson. Servicepersonen (f.d. Service-Ellen) erbjuder servicetjänster i hemmet och omfattar vardagssysslor som kan vara riskfyllda för äldre personer, till exempel klättra på stege eller liknande Är du behov av en korttidsplats på ett äldreboende eller en rehabiliteringsenhet ska du kontakta biståndshandläggare via kontaktcenter tfn: 036-10 50 00. Avgift för korttidsplats. Ansök om avlösning för anhörig. Ger du dagligt stöd och hjälp i hemmet till en person som är 65 år och äldre? Då kan du ansöka om avlösning i hemmet

Lista: Över 200 stiftelser och fonder för behövande - Hem

Ett trygghetslarm är en larmanordning som är kopplad till ditt eluttag. När du trycker på larmknappen kan du dygnet runt komma i kontakt med trygghetscentralen för att få hjälp när något akut hänt. Så här får du ett larm. Du ansöker om trygghetslarm hos kommunens biståndshandläggare Äldre. Du som är äldre kan få stöd och hjälp av Lilla Edets kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Här hittar du information om hemtjänst, trygghetslarm, olika typer av hjälpmedel och boenden samt stöd till anhöriga

Hemservice » Veteranpoole

Hjälp i hemmet Show submenu. Hemvård Show submenu; Trygghetslarm; Trygg hemgång från sjukhuset; Fixarservice - enklare hjälp i hemmet för äldre; Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19; Äldre, äldreomsorg Show submenu; Psykisk ohälsa Show submenu; Hjälpmedel och bostadsanpassning Show submenu; Våld. Stöd till äldre. När du blir äldre i Haninge och behöver stöd för att kunna fortsätta leva ett aktivt liv, känna trygghet och ha inflytande över din vardag kan du ansöka om stöd och hjälp. Här finner du information om det stöd, den service och omvårdnad som Haninge kommun erbjuder. Foto: Mostphotos

Ska hjälpa till i hemmet. Projektet har fått ett bidrag på en miljon dollar för att designa den batteridrivna katten med artificiell intelligens. Målet är att roboten ska kunna hjälpa seniorer med enklare uppgifter. Forskarna försöker nu lista ut vilka sysslor som vore bäst för katten att lära sig. Det kan vara att hjälpa till att. Äldre personer som vill flytta från sina hem till ett äldreboende ansöker om det. På äldreboenden finns mycket mer stöd och hjälp för de gamla. Men många får inte flytta dit

Hjalpmedel för hemmet - se de många möjligheter hä

Trygghetsteamet finns till för dig som är i behov av utökad vård och omsorg under en period då du kommit hem från sjukhuset. Trygghet - larm och kamera Trygghetslarm och trygghetskamera är tjänster som du kan ha för att kalla på hjälp vid oförutsedda situationer 0200-338 950 - Ekonomi. 0424-004 852 - Helsingborg. 0200-112 555 - Växel. info@femtiofem.se. Telefontid kl. 08:00 - 15:00. Lunchstängt kl. 12:00 - 13:00. Vi svarar alltid på mejl inom 24 timmar på vardagar. Bli medarbetare. Vi söker fler pigga och glada seniorer som vill göra vardagen trevligare för våra kunder

Oavsett om man bor kvar hemma eller bor på ett äldreboende ska man kunna leva ett tryggt och självständigt liv med stort inflytande över sin vardag. Du kan få hjälp från kommunen med det som du inte själv klarar av. Det kan vara hjälp med allt ifrån hushållssysslor till din personliga omvårdnad 4 § En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i 1. familjehem enligt 6 kap. denna lag eller 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 2. hem för vård eller boende eller i stödboende enligt 6 kap. Hjälp till äldre personer att rehabilitera vårdhem och ge vård i hemmet Äldre människor vård. Foto handla om begrepp, folk, nödläge, hand, hälsa, hoppas, doktor, hjälpa - 17571548 Hjälp eller bistånd till äldre kan bland annat gälla någon form av stöd i hemmet, lägenhet i äldreboende eller stöd till anhörigvårdare. Det är dina individuella behov som avgör viilken hjälp du kan få Du som är äldre kan få stöd och hjälp av Kävlinge kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov för att du ska kunna leva ett så aktivt, självständigt och tryggt liv som möjligt

Skolministeriet : Skola för inlåsta 22 februari 2019 kl 11Trygghetslarm — Vara kommun

Teknisk hjälp i hemmet. Även om det inte är våra produkter och tjänster du behöver teknisk hjälp med så kommer vi hem till dig och fixar det du behöver hjälp med. Det kan till exempel handla om hjälp med din tv-apparat, dator eller annan teknik i hemmet När ditt behov blir omfattande och inte kan tillgodoses med hjälp och stöd i hemmet, kan du ansöka om vård och omsorgsboende. Så går det till att ansöka När du får behov av hjälp och stöd i hemmet vänder du dig till Karlskoga kommun, antingen via vår e-tjänst för stöd och omsorg eller via kommunens servicecenter Hjälpen kommer till dig. De flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt. För att tillgodose detta önskemål satsar Munkedals kommun på social omsorg och hemsjukvård av god kvalitet. Omsorg och vårdarbetets viktigaste uppgift är att ge stöd och hjälp i vardagen när den egna förmågan sviktar. Läs mer om hjälp i hemmmet Äldre Personer som är äldre och har funktionshinder behöver ibland viss hjälp för att kunna leva det liv som är var och ens rättighet. Den hjälpen ger samhället i form av olika sorters omsorgsinsatser