Home

Parisavtalet 2015 punkter

Några av de viktigaste punkterna i Parisavtalet. Hålla den globala uppvärmningen långt under 2 °C och sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. Öka ambitionerna efter hand, avstämning var femte år. Stöd från industrialiserade länder till utvecklingsländer Parisavtalet är ett internationellt klimatavtal som slöts den 12 december 2015 och togs fram under Förenta nationernas klimatkonferens 2015 i Paris. Avtalet består av bestämmelser som rör bland annat minskade utsläpp av växthusgaser, klimatanpassning och omfördelning av ekonomiska medel för att hjälpa de som drabbas av klimatförändringarna. Parisavtalet ersätter det tidigare Kyotoprotokollet som innebär åtaganden fram till år 2020. I det överenskomna avtalet. Parisavtalet innebär att världens länder ska arbeta för att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader. Det slår också fast hur ländernas klimatplaner ska granskas och hur de ska förnyas efter hand. TT. Publicerad: 12 december 2015, 19:25. Artikeln du läser är låst Parisavtalet i 7 punkter - experten förklarar. ohan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet, kommenterar sju viktiga punkter i avtalet. Med Parisavtalet har världens ledare satt upp ett ambitiöst mål för att hålla nere den globala uppvärmningen

Liksom Kyotoprotokollet är Parisavtalet kopplat till klimatkonventionen, UNFCCC. Jublande mötesledare på klimatmötet COP21 när Parisavtalet just beslutats. Det var på FN-mötet COP21 i Paris som världens i princip samtliga länder den 12 december 2015 kom överens om Parisavtalet Avtalet beslutades i samband med klimatkonferensen (COP21) i Paris i december 2015, därav namnet. Avtalet trädde formellt i kraft i november 2016. Koppat till Parisavtalet finns även den så kallade regelboken, ett gemensamt regelverk för hur länderna ska planera, kommunicera, genomföra, rapportera och följa upp sina åtagande under Parisavtalet Parisavtalet - vad är det? Klimatförändringarna är ett globalt problem som kräver att länder över hela världen samarbetar. År 2015 enades världens ledare om nya ambitiösa mål i kampen mot klimatförändringarna.. Parisavtalet innehåller en handlingsplan för att begränsa den globala uppvärmningen.De viktigaste inslagen ä

Parisavtalet - Naturvårdsverke

Vilka punkter kommer att stoppas av M+KD+SD tillsammans med V framöver? stödsystem ska reformeras så att de bidrar till och inte motverkar ett fossilfritt samhälle och genomförandet av Parisavtalet. 35. skyddsstatus som flykting eller är alternativt skyddsbehövande som sökte asyl innan 24 november 2015 Parisavtalet är startskottet för ett globalt gemensamt arbete mellan nästan alla världens länder för att hejda klimatförändringarna. s klimattoppmöte i Paris i december 2015 hade nästan alla världens länder presenterat sina planer för klimatarbetet Övriga viktiga punkter i avtalet. Behovet av anpassning till.

Parisavtalet (Förenta nationernas klimatavtal) - Wikipedi

 1. st på de länder som släpar efter
 2. Utgångspunkten för Welander är det så kallade Parisavtalet från december 2015, vars sju punkter enligt de klimathotstroende är ägnade att rädda planeten. Anmärkningsvärt i sammanhanget är dock att den man som kallats the father of climate change awareness, förre NASA-forskaren James Hansen, hävdar att Parisavtalet är en bluf
 3. Förenta nationernas klimatkonferens 2015 (COP21) ägde rum mellan den 30 november och 12 december 2015 i Paris, Frankrike och var den största samlingen av världsledare någonsin. Mötet hålls årligen mellan parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC, eller klimatkonventionen) och detta var det 21:a i ordningen
 4. Under klimatkonferensen i Paris i december 2015 enades 195 länder om världens första gemensamma handlingsplan för att komma till rätta med klimatförändringar..
 5. Parisavtalet är ett internationellt klimatavtal som antogs 2015. Det tog fyra år att förhandla fram avtalet - och alla världens länder har inte skrivit på. Trots det är Parisavtalet en viktig pusselbit i kampen mot klimatförändringarna. Här är svar på några av de vanligaste frågorna
 6. I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som innebär att den globala temperaturökningen ska begränsas till långt under två grader Celsius och ansträngningar göras för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius jämfört med förindustriell nivå. Parisavtalet trädde ikraft i november 20161
 7. Parisavtalet. I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020 Utgångspunkten för Welander är det så kallade Parisavtalet från december 2015, vars sju punkter enligt de klimathotstroende är ägnade att rädda planeten Parisavtalet eller Parisfreden var ett fredsfördrag mellan USA och Storbritannien som undertecknades i Paris den 3 september 1783, varigenom Storbritannien slutligen

Globala målen för hållbar utveckling I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för att [ Och det är bråttom; sen Parisavtalet antogs 2015, har världens samlade klimatpåverkan ökat med fyra procent, och nu måste den minska med ungefär sju procent per år för att klara 1.5-gradersmålet Parisavtalet 2015 blev starten för miljöomställningen Vad: 12 december 2015 enades FN:s klimatmöte i Paris om ett globalt avtal för att möta klimatförändringarna. Parisavtalet innehåller 29 punkter med åtagandet för att begränsa världens temperaturökning till under 2 grader - helst under 1,5 grader Fru talman! Jag minns när Frankrikes president François Hollande kunde konstatera att den 12 december 2015 för alltid skulle bli ihågkommet som ett viktigt datum för planeten. Jag minns också när hans premiärminister Laurent Fabius, tillika ordförande för klimatmötet, slog klubban i bordet och konstaterade att Parisavtalet var antaget

Viktigaste punkterna i Parisavtalet<br /> - Di

 1. I Parisavtalet från 2015 enades de flesta av världens länder om att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, och allra helst under 1,5 grader, jämfört med.
 2. Parisavtalet; Rådets beslut (EU) 2016/1841 av den 5 oktober 2016 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändrin
 3. Klimatavtalet från Paris. Klimatavtalet från Paris är ett internationellt, juridiskt bindande avtal om klimatförändringen. Målen i avtalet är att den globala medeltemperaturhöjningen ska hållas klart under två grader jämfört med förindustriell tid och att parterna ska vidta åtgärder för att uppvärmningen ska begränsas till under 1,5 grader
 4. skade utsläpp av växthusgaser. Alla länder som står bakom Parisavtalet ska lämna in nationella klimatplaner till FN

Parisavtalet i 7 punkter - experten förklarar Nyheter

 1. Klimatavtalet från Paris, det s.k. Parisavtalet, är ett nytt globalt klimatav-tal som världens länder enades om vid klimatkonventionens tjugoförsta partsmöte (COP21) i Paris i december 2015. Regeringen föreslår att riks-dagen godkänner Parisavtalet. Godkännandet syftar till att Sverige ska kunna ratificera Parisavtalet
 2. 4 punkter: Detta blir konsekvenserna för klimatet när USA lämnar Parisavtalet. Ökade utsläpp av växthusgaser och effekter på andra nationer. Här är forskarnas syn på saken. Tweeta. Vill du fortsätta läsa? Bli prenumerant på ! Om du redan är det loggar du in här
 3. Parisavtalet innebär att världens länder ska arbeta för att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader

Parisavtalet - the Paris Agreement Klimatordlist

The Paris Agreement is a legally binding international treaty on climate change.It was adopted by 196 Parties at COP 21 in Paris, on 12 December 2015 and entered into force on 4 November 2016. Its goal is to limit global warming to well below 2, preferably to 1.5 degrees Celsius, compared to pre-industrial levels.. To achieve this long-term temperature goal, countries aim to reach global. Parisavtalet är ett internationellt klimatavtal som antogs 2015. Det tog fyra år att förhandla fram avtalet - och alla världens länder har inte skrivit på. Trots det är Parisavtalet en viktig pusselbit i kampen mot klimatförändringarna. Här är svar på några av de vanligaste frågorna På söndag startar FN:s klimatmöte i Glasgow. Nu ska de lösa trådarna från Parisavtalet 2015 knytas ihop - regler ska förhandlas färdigt så att avtalet kan börja verka. Dessutom är. PARIS AGREEMENT The Parties to this Agreement, Being Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, hereinafter referred to as the Convention, Pursuant to the Durban Platform for Enhanced Action established by decision 1/CP.17 of the Conference of the Parties to the Convention at it

Parisavtalet träder i kraft den 4 november 2016. Kravet för att avtalet ska bli giltigt var att minst 55 länder, som sammanlagt står för mer än 55% av de globala utsläppen av växthusgaser, hade ratificerat det. Den 4 oktober ratificerade EU-parlamentet avtalet. Därmed var kraven på antalet länder och mängden utsläpp uppfyllda Sin granskning av Parisavtalet avslutar Kaj Lidén så här: Avslutning FN:s klimatmöte 2015 i Paris säkerställde inte att utsläppen av växthusgaser stoppas utan öppnade för fortsatta utsläpp. Avtalet är så otydligt och kravlöst att temperaturmålet hänger i luften. Parisavtalet är ingen vändpunkt för planeten 18/09/2015 - Conclusions for the preparation of COP21 Commission documents 02/03/2016 - COM (2016) 110 - The Road from Paris: assessing the implications of the Paris Agreement and accompanying the proposal for a Council decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Paris agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Chang

Vad är Parisavtalet? - Naturvårdsverke

Experten om Parisavtalet: På väg mot tre-fyra grader varmare. Uppdaterad 13 april 2021. Publicerad 11 april 2021. Över fem år har gått sedan Parisavtalet slöts, men klimatdoktoranden. Det innebär att ledarna går längre än vad som krävs i Parisavtalet från 2015. I Parisavtalet var målet att hålla uppvärmningen tydligt under 2 grader, med sikte på en begränsning till 1. Parisavtalet från 2015 träder i kraft när 55 länder som står för minst 55 procent av världens utsläpp ratificerat överenskommelsen Parisavtalet är ett globalt klimatavtal, som slöts den 12 december 2015 i Paris. Avtalet innehåller en verksamhetsplan för hur uppvärmningen av jorden ska begränsas till betydligt mindre än 2 grader Celsius. Avtalet tillämpas från och med 2020. EU genomför Parisavtalet genom ett lagstiftningspaket som sträcker sig fram till 2030 Övergången från Kyotoprotokollet till Parisavtalet 2015, innebär en ny situation för klimatkompensation. Parisavtalet ersätter CDM med en överenskommelse som gör det möjligt för alla länder att samarbeta om utsläppsminskningar. Och att alla länder, också utvecklingsländer sätter mål för hur de ska bidra till minskade utsläpp

Turkiets parlament har enhälligt ratificerat klimatavtalet som slöts i Paris 2015. Omröstningen i parlamentet kommer efter president Recep Tayyip Erdogans ta Med Parisavtalet har världens ledare satt upp ett ambitiöst mål för att hålla nere den globala uppvärmningen. Men hur ska målet nås? Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet, kommenterar sju viktiga punkter i avtalet. Representanter från nästan 200 länder samlas i Glasgow för FN:s klimatmöte COP26. Länderna ska bland annat förhandla om hur Parisavtalet ska genomföras i praktiken. I Omnis klimatsvep hittar du en mix av aktuella nyheter, utspel, snackisar, guider, analyser och tips på fördjupning. The Agreement is a legally binding international treaty. It entered into force on 4 November 2016. Today, 192 Parties (191 countries plus the European Union) have joined the Paris Agreement. The.

Så kan en halv grad förändra världen. Aktivister i isbjörnsdräkter demonstrerade i närheten av Eiffeltornet när världens länder enades om Parisavtalet den 12 december 2015. Arkivbild. Foto: Matt Dunham/AP/TT. En halv grad kan göra hela skillnaden för planeten. Men har världen redan missat chansen att begränsa den globala. EU, klimat och miljö. Av Anne Larsen , Uppdaterad 31 augusti 2020. Miljö- och klimatproblem är gränsöverskridande - bokstavligt talat. Det är svårt att undvika att luftföroreningar sprids till andra länder. Därför handlar en viktig del av EU:s arbete om att lösa globala miljöproblem 2015 har världens stater fått lämna in strategier för hur de ska tackla utmaningen att kraven från Parisavtalet. Delar av företagen hade även satt ett absolutmål för sina utsläpp när målet var en direkt minskning i procent av deras totala utsläpp. Men inte alla Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra

Parisavtalet om klimatförändringar - Consiliu

Alla länder har lovat att uppdatera sina klimatplaner före mötet - det är en av grundpelarna i Parisavtalet från 2015. Men inte alla har följt löftet och det faktum att Kina,. När Parisavtalet klubbades år 2015 var det många unga som kände hopp. Världens beslutsfattare skulle gå samman för att bromsa den globala uppvärmningen - men nu visar ny forskning att världens unga i stället känner sig svikna.En internationell forskargrupp med psykologer, psykiatriker och psykoterapeuter från sex olika universitet har undersökt ungas inställning till klimatet

Sedan Parisavtalet antogs den 12 december 2015 så har 189 av 197 länder gått vidare och ratificerat avtalet. Ratifikation innebär att en stat rättsligt binder sig till en internationell överenskommelse. Parisavtalet Det handlar om ett antal punkter fonden måste uppfylla, där utsläppen av växthusgaser är det centrala. Fonden ska bland annat ha minst 50% lägre koldioxidavtryck än sitt jämförelseindex, alltså marknaden som helhet. Utsläppen behöver minska med 7% årligen, vilket är i takt med utfasningen av fossila bränslen enligt Parisavtalet

Överenskommelse mellan S, MP, C och L - Alla 73 punkter

I Parisavtalet från 2015 enades de flesta av världens länder om att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, och allra helst under 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid. Parternas nuvarande klimatlöften pekar dock mot en global uppvärmning på 2,7 grader vid seklets slut, enligt FN USA ska ansluta sig till Parisavtalet igen Kommer även att börja bidra ekonomiskt till WHO igen Igår blev Joe Biden ny president i USA och ett av de första besluten han tog som landets nya ledare var att åter ansluta landet till det FN:s klimatavtal från 2015, det så kallade Parisavtalet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I den 6 april och vid SJK den 4 april 2016. Överlämnas för skriftligt samråd till EU-nämnden fredagen den 8 april 2016, kl 14.00. Innehållsförteckning; 1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament (+) 3; 2 President Donald Trump has announced that the US is withdrawing from the 2015 Paris climate agreement. He said moves to negotiate a new deal that would not d..

Parisavtalet - en historisk milstolpe Globalportale

medlemsstater med anledning av Parisavtalet lämnat till UNFCCC:s sekretariat den 6 mars 2015. Parisavtalet trädde i kraft den 4 november 2016 och ersätter den strategi som antogs genom Kyotoprotokollet från 1997 och som inte kommer att förlängas efter 2020 Avsnitt 129: Kampen om klimatet på COP26. Podd-spelaren kommer från Libsyn. Inga personliga data sparas vid användning. Visa spelare. COP står för conference of the parties, och COP26 är det 26:e mötet för parterna som skrev under FN:s klimatkonvention vid Riokonferensen 1992. Mötet som börjar i Glasgow i Skottland den 31. Född 8 juli 1993. Personrekord 4,81 (inomhus) 4,80 ute. Ett EM-brons 2016 utomhus. Två EM-brons 2015 och 2017 inomhus. Ett U23-EM-guld 2015. Ett U23-EM-brons 201

Klimatkonferensen COP26: 6 punkter att hålla koll på

KRÖNIKA. Publicerad på Politism 2015-12-15 Som du kanske märkte fick världen sitt första globala klimatavtal i helgen? Hurra! Men vad står där egentligen? Här är det! Inklusive besluttext på 31 sidor. Själva avtalstexten är på elva sidor med förord och 29 artiklar. I princip varje ord har förhandlats fram och tillbaka, vägts på guldvåg oc I slutet av 2015 enades världens länder om att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader, eller ännu hellre 1,5 grader, i Parisavtalet. Forskare i Crescendo-projektet, där SMHI medverkar, har studerat hur avsikterna i Parisavtalet kan genomföras på olika sätt. I en broschyr presenterar projektet de viktigaste resultaten

Parisaftalen 2015. På COP21 i Paris i december 2015 indgik de 196 medlemslande i FN's klimakonvention (UNFCCC) en juridisk bindende klimaaftale - Parisaftalen. Parisaftalen er et vigtigt skridt på vejen for den globale omstilling til en lavere udledning af drivhusgasser Dock har den viktig information om förberedelserna för Parisavtalet. + - + - + - + 2015-06-14. Under rubriken Sverige har framförhandlat massor av avtal, kritiserar Gunnar Kjelldahl den 3 juni min debattartikel den 20 maj, Klimathotet som förevändning för grön planekonomi 2015-05-16. Parisavtalet måste debatteras. Artikeln enbart införd på papper. +—+—+ 2015-05-18. Vi kräver öppen debatt om Parisavtalet. Där ligger också en intressant kommentar: Faktapolisen . Klimatfrågan har slutat handla om vetenskap, och blivit 100 % politik SvD guidar: Här är det viktigaste i Parisavtalet. Världens miljöministrar firade efter att ha antagit det första riktigt globala klimatavtalet. Inget av de 195 länderna blockerade beslutet på FN:s klimatmöte i Paris. Klimatdemonstranter med röda paraplyer demonstrerar under klimatmötet i Paris

Parisavtalet punkter — några av de viktigaste punkterna i

Förenta nationernas klimatkonferens 2015 - Wikipedi

tidsperioden då USA drog sig ur Parisavtalet Magnusson har under hösten 2016 genomfört en liknande undersökning i en kandidatuppsats, där hon med hjälp av Goods (2018) nyhetsramar undersöker rapporteringen under klimatkonferensen (CoP21) 2015 (och jämförde sedan resultatet med en tidigare studie Efter valet bestämde Greta och hennes medstrejkare för att fortsätta strejka varje fredag tills att Sverige följer Parisavtalet som våra politiker skrev under 2015. Varje fredag strejkar elever och studenter i över 100 länder i alla kontinenter. Vårt budskap är tydligt, vi kräver en framtid RIX 95-nätet består av drygt 9000 punkter, varav 328 är så kallade SWEREF-punkter som bestämts i SWEREF 99 direkt från SWEPOS-stationer. Övriga punkter har bestämts i SWEREF 99 genom ut-jämning med SWEREF-punkterna som kända. Punktbestämningen i RT 90 har skett genom utjämning med punkter från riks-trianguleringen som kända

Parisavtalet: världen enas för att bekämpa

Parisavtalet säger att världens länder gemensamt ska agera för att begränsa den globala uppvärmningen till vä l under två grader med en inriktning ner mot 1,5 grader. Under 2015 överskreds två symboliska gränser som visar hur allvarlig den globala upp RAPPORT 2015:225. Optimerad energi Nyckeltal för optimalt nätutnyttjande både lokalt producerad el samt belastningar i olika punkter. Pia Borg från Scio-Tech har varit projektledare för projektet. 3.1.1 Nya klimatåtaganden inför Parisavtalet 16 3.2 Utvecklingen i Sverige 1 Artikelnummer 2015-1-10 Omslagsfoto Matton Sättning Edita Bobergs Tryck Edita Bobergs AB, Falun, januari 2015. Förord Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten at

Vad är Parisavtalet - enkelt förklarat om FN:s klimatavta

Att bekämpa klimatförändringar är av avgörande betydelse för Europas och världens framtid. Under 2019 godkände EU-ländernas ledare målet att uppnå ett klimatneutralt EU senast 2050. Detta följde på de åtaganden som EU och EU-länderna gjorde vid undertecknandet av Parisavtalet 2015 Andelen konsumenter som uppger sig ha ett hållbart sparande har fördubblats sedan Parisavtalet signerades av världens ledare år 2015 - en ökning från 16 till 30 procent Kommande utsläppsnivåer ur fas med Parisavtalet. Nu visar ledande forskningsinstitut tillsammans med FN:s miljöprogram, UNEP, att regeringar fortfarande planerar stora mängder fossila bränslen. Mer än dubbelt så mycket fossila bränslen är planerade för år 2030 än vad som skulle vara inom ramen för 1,5 graders målet visar en. länder enades i Paris år 2015 om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader, med sikte på att inte överstiga 1,5 grader. Parisavtalet klargör att finansiella flö-den måste göras förenliga med en global omställning till förnybar energi och till ett sam - hälle med låga koldioxidutsläpp

flera av världens ledare undertecknade Parisavtalet i slutet av 2015. Här åtog sig deltagande länder att ta fram nationella mål och handlingsplaner för att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader och att ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grader, jämfört med förindustriell nivå 2015 enades världens länder om Parisavtalet, ett klimatavtalsom förbinder alla länder att arbeta mot att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader Statsvetare medverkar i poddar om klimatmötet COP26. I november äger FN:s klimatmöte i Glasgow rum som samlar stats- och regeringschefer, politiker, företag, forskare och aktivister från hela världen. Under klimatmötet ska världens länder presentera planer för hur de ska uppfylla sina löften från klimatkonferensen i Paris 2015 Klimatkonferensen i Glasgow, COP26, ses som viktig för att realisera Parisavtalet från 2015. Länder som ratificerat Parisavtalet har förbundit sig att försöka begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader. Hur det ska gå till i praktiken är ännu inte klart

Parisavtalet 2015 - i december 2015 enades världens länder

Paris Agreement. international agreement from 12 December 2015 within the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dealing with greenhouse gas emissions mitigation, adaptation and finance starting in the year 2020. Upload media Från Aidwatch-rapporten 2021 kan vi dra slutsatsen att världen brottas med sviterna av pandemin. Utmaningen att nå de Globala målen i Agenda 2030 har dessutom blivit svårare. Som världens största biståndsgivare har EU med sina medlemsstater en nyckelroll att spela för en hållbar utveckling och återhämtning under pandemin Mörkt läge inför ödesmöte för klimatet. Klockan tickar mot katastrof, varnar FN. Med en månad kvar till COP26 träffas ministrar i Milano för att hamra fram de sista detaljerna inför det.

Mörkt läge inför ödesmöte för klimatet. Klockan tickar mot katastrof, varnar FN. Med en månad kvar till COP26 träffas ministrar i Milano för att hamra fram de sista detaljerna inför det som ses som det viktigaste mötet om klimatet på länge. -Världens länder måste öka ambitionerna, säger klimatminister Per Bolund (MP) Rapport 2015:19. 3 Nationell jordartskartering Matjordens egenskaper i åkermarken frivillig, vilket innebar att det fanns ett stort antal punkter inom små, begränsade områden/gårdar medan få eller inga punkter fanns däremellan. För att få heltäckand Klimataktivisten Greta Thunberg har inga större förhoppningar på FN:s klimatkonferens under nästa månad. -Vi ligger långt, långt efter vad som skulle krävas, säger hon

Globala målen för hållbar utveckling - Svenska FN-förbunde

FilmOn TV Wikipedia | in 2010 filmon launched a streamingMiljöforskare vill se Sverige som föregångsland | KTHdemokrati – Politik & Partier