Home

Olaga hot vapenlicens

Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hotet som riktas mot dig kan omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig. Så säger lagen. Om brott mot frihet och frid (BrB 4 kap.) på riksdagens webbplats Olaga hot. Praxis vid denna brottstyp är att kränkningsersättningen vid verbalt hot ligger på 5 000 kronor och, då gärningspersonen understryker sitt hot med livsfarligt vapen eller föremål som uppfattas som sådant vapen, på 10 000 kronor. Försvårande omständigheter, som kan leda till högre ersättningsnivåer, är ett stort antal. Ansök om vapenlicens för skytteförening. Vid ansökan om licens fyll i organisationsnumret med tolv siffror, de två första är alltid 16. Vid avsaknad av organisationsnummer skrivs 16000000-0000. Vapenlicens för skytteförening. Regler för luftvapen, paintball och övriga vape

Re: Olaga vapeninnehav på allmän plats och vapenlicens? Om man blir av med vapen licenserna (av någon mindre allvarlig orsak) verkar det som att efter 4-5 år finns det en chans att man kan få nya licenser (baserat på de fall jag läst/hört om vilket inte är så många) Man med vapenlicens gripen för olaga hot. Publicerad 15 feb 2008 kl 08.21. Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag. Poliser omringade natten till fredagen en bostad i Sundbyberg där en man som har vapenlicens för jaktgevär misstänktes uppehålla sig. Text TT. Dela NJA 2008 s. 1010: En person som gjort sig skyldig till ett olaga hot samtidigt som han gjort sig skyldig till misshandel av den hotade har dömts för misshandel och olaga hot i brottskonkurrens. Även fråga om det olaga hotet skall bedömas som grovt brott. RH 1997:161: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot

Läkare kunde ha satt stopp för Peter Mangs | Kvällsposten

Olaga hot Polismyndighete

 1. I utredningen sökte polisen också efter om kommunpolitikern hade egen vapenlicens. Något som inte fanns. Politikern har bara haft tillgång till vapen genom hemvärnet. Och därifrån stängdes han av från verksamheten då händelsen med hoten mot kvinnan uppdagades. Förutom olaga hot döms hemvärnssoldaten också för försök till.
 2. Re: Olaga vapeninnehav på allmän plats och vapenlicens? Post by crowfear » 31 Mar 2010, 14:39 TikkaPower wrote: Jag har alltid en kniv inom räckhåll i bilen, för att kunna skära av bältet vid ett eventuellt behov
 3. N.J. åtalades även för olaga hot mot L.I. N.J. erkände gärningarna under åtalspunkterna 1 B (ofredande), och 1 D (olovlig identitetsanvändning). I övrigt förnekade han brott. Tingsrätten (ordförande rådmannen Hannes Magnergård) meddelade dom den 15 november 2017

Brottsoffermyndighetens referatsamling 202

Exempel på brott. Hot och hat kan vara många olika typer av brott som till exempel olaga hot, ofredande, olaga tvång, förolämpning och förtal. Det kan också handla om olaga integritetsintrång, kränkande fotografering, hets mot folkgrupp eller sexuellt ofredande. Här finns några exempel på brott som kan vara kopplade till hot och hat Olaga hot. Olaga hot är en typ av kränkning. Kränkningen blir olaga hot när du blir rädd för att du eller någon i din närhet ska skadas på ett fysiskt, ekonomiskt, psykologiskt eller sexuellt sätt. Detta gäller även på internet

Olaga hot är ett brott i svensk rätt enligt 4 kap 5 § Brottsbalken.Ett olaga hot är antingen att hota någon med vapen eller att hota att utöva brott mo.. Posts Tagged 'Vapenlicens Utbildning, tagged Göteborg, hot mot Politiker, Hot mot rektorer, Olaga innehav av vapen, Partille, Pistolhot, Revolver hittad på gymnasium, Upphittad pistol på skola, Orsaken - flera allvarliga hot och en gömd revolver Förtroendebevisning i mål om våldtäkt och i mål om olaga hot Korths-Aspegren, Andreas LU () JURM02 20171 Department of Law. Mark; Abstract (Swedish) I förevarande arbete utreds dels, i arbetets första del, huruvida förtroendebevisning i praktiken får olika effekt i mål om våldtäkt och i mål om olaga hot, dels, i arbetets andra del, huruvida det resultat som arbetets första del.

Om hotet däremot inte kommer fram till den hotades kännedom utgör det inget olaga hot. Det är alltså komplicerat och därför ska en juridiskt kunnig domstol avgöra frågan i varje enskilt fall. Det finns enkla tumregler ändå. Ett hot om en olaglig handling är ett olaga hot Olaga hot är ett brott som innebär att hota någon om att utföra en brottslig handling i syfte att allvarligt skrämma den andra personen. Den som hotar en annan person om att utföra en brottslig handling på ett sådant sätt som framkallar allvarlig rädsla för dennes eller annan persons säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, ska dömas till böter eller fängelse i högst. Man gripen för olaga hot. Publicerad 2008-02-15 Poliser omringade natten till fredagen en bostad i Sundbyberg där en man som har vapenlicens för jaktgevär misstänktes uppehålla sig I juli 2012 dömdes Mangs av Malmö tingsrätt för två mord, fyra mordförsök och tre fall av grovt olaga hot. Domen överklagades. Den 25 april 2013 ändrade Hovrätten övers Skåne och Blekinge tingsrättens beslut och fällde Mangs för två mord och åtta mordförsök. Livstidsdomen kvarstod En man i 70-årsåldern är anhållen misstänkt för grovt olaga hot efter att ha hotat en annan person med pilbåge i Eksjö under måndagseftermiddagen. Ingen person skadades

Vapen - regler och tillstånd Polismyndighete

 1. Olaga hot och ofredande. Bestämmelsen lyder så här: Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot
 2. Linköping HC polisanmäler en person för olaga hot. Detta är inte acceptabelt, skriver klubben i ett skarpt uttalande. Linköping 1 november 2021 15:06. LHC har som bekant haft en tuff höst.
 3. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken Utfärdad den 25 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att 4 kap. 1 a och 10 §§ och 6 kap. 12 § ska ha följande lydelse, dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 4 kap. 1 b §, av följande lydelse. 4 kap. 1 2a § Den som, i annat fall än som avses i 1 §, geno
 4. Bestrider olaga hot i hovrätten. En man som i tingsrätten fällts för olaga hot mot en kvinna bestrider brott. Målet var uppe i Åbo hovrätt i går och vittnesmålen gick brett i sär

Olaga hot Olga hot är ett brott enligt 4 kap. 5 § BrB. Bestämmelsen lyder så här: Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot Avbryt. Olaga hot (Brb 4 kap 5 §) 5 § Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar. med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den. hotade framkalla allvarlig. fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller. egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i. högst ett år Olaga hot förutsätter att någon har tagit del av hotet. Ett hot som ingen märker är inte ägnat att framkalla allvarlig rädsla. Det är inte olaga hot att skriva ned hotelser på papperslappar som man sedan kastar i kakelugnen, eller att ropa ut hotelser mot medtrafikanter när man sitter ensam i en bil, om medtrafikanterna inte hör vad man säger Upprepade fall av hot och ofredanden; Våld och hot i nära relation - riktat mot barn. Våld/hot vid ett eller ett par enstaka tillfällen; Våld vid flera tillfällen; Frihets- och fridsbrott. Olaga frihetsberövande och människorov; Människohandel; Olaga tvång; Olaga förföljelse; Äktenskapstvång; Olaga hot; Hemfridsbrott; Kränkande.

Som rubriken kanske anspelar på så undrar jag vad som kännetecknar ett olaga hot. Är det vad gärningsmannen säger som spelar in eller är det hur anmälaren uppfattar det? Om en person till exempel är väldigt hotfull när han talar till en person men inte uttryckligen säger till exempel Jag ska.. för olaga hot för detta om den som ringde in vill anmäla brottet. Kollade på Lawline och det stod att människan måste haft till uppsåt att hota för att det ska räknas. som olagligt, då jag inte ens hade kontakt med varken djur eller människor och detta va inne Brottsoffermyndighetens digitala referatsamling 2020. Här finns den senaste utgåvan av Brottsoffermyndighetens referatsamling i digital version. Referatsamlingen är helt omarbetad och uppdaterad hösten 2020 med nya referat om bland annat olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång och grovt förtal. Syftet med referatsamlingen. Här kan du söka bland nya beslut. Du får sökträffar på vägledande beslut som fattats av Nämnden för brottsskadeersättning efter att den tryckta referatsamlingen lanserades hösten 2020. Om du klickar bort bocken i rutan Visa endast nya beslut får du också sökträffar på de referat som finns med i den tryckta referatsamlingen Olaga hot-regeln omfattar både direkta hot, jag ska döda dig, och förtäckta hot, jag vet var du bor. Men hot behöver inte framkalla allvarlig rädsla hos den som hotas för att räknas som ett brott. Det räcker med att hotet är av en karaktär som normalt sett uppfattas på det sättet

Olaga vapeninnehav på allmän plats och vapenlicens

Olaga hot . 4 kap 5 § BrB anger att om någon lyfter vapen mot annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annars säkerhet till person eller egendom döms för olaga hot Sjukskötare, kioskägare och riksdagsledamöter - alla kan utsättas för olaga hot, och oftast väcker ingen åtal. Nu ska olaga hot inom vissa yrkesgrupper falla inom allmänt åtal. Det. Varför är bevisning som uppfyller be viskravet i våldtäktsmål inte tillräcklig i mål om olaga hot?. Av professor C HRISTIAN D AHLMAN och tingsnotarien A NDREAS K ORTHS A SPEGREN 1. En typ av stödbevisning som förekommer i bland annat våldtäktsmål och mål om olaga hot är vittnesmål om målsägandens agerande i anslutning till den påstådda gärningen

Olaga hot. 11 oktober, 2021 11:20. Nyheter I lördags kväll gjordes en anmälan om olaga hot i en relation och det inträffade i Rydaholm. Polisen har en misstänkt man i 20-årsåldern för händelsen. Taggar. Blåljus Olaga hot Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång (pdf 462 kB) Straff­bestäm­mel­serna moder­niseras språk­ligt och det klar­görs att tillämp­nings­området för olaga intrång även omfattar gårds­planer. Det föreslås också att maximi­straffet för brott av normal­graden skärps från böter till.

Man med vapenlicens gripen för olaga hot Nyheter Expresse

Olaga hot lagen.n

 1. Gripen för olaga hot och skadegörelse. Alphyddan. FOTO: JENNY FREJING Sicklaön Publicerad 10:03, 26 oktober 2021 • Saker kastades ut genom fönstret Jalmar Carlson; jalmar.carlson@.
 2. Olaga hot är ett brott mot svensk lag. Fälls man för olaga hot kan man dömas till böter eller fängelse. Den som riktar ett hot mot en person i statlig tjänst kan också dömas till böter och fängelse. Brottet kallas då våld eller hot mot tjänsteman
 3. Olaga hot Person fick pistol riktad mot sig. Uppsala, Uppsala län 4 veckor sedan - måndag 20 september 01:12. Vid klockan 00:30 inkommer larm till Polisen om att en person fått en pistol riktad mot sig i centrala Uppsala. En bil har då passerat personen och då har en av passagerarna i bilen riktat en pistol mot denne
 4. En 49-årig man döms för ärekränkning, brott mot kommunikationsfriden och olaga hot efter att i flertalet sms ha skrivit meddelanden med grovt sexuellt innehåll och sexuella hot till en kvinna. Nyhetsnotisen i ljudformat. Även kvinnans dotters pappa hotades. Meddelandena har skickats under perioden maj 2019 till oktober 2020 och de har.

Kommunpolitiker döms för olaga hot mot exfru

Här är ledarnätverket bakom Nordiska motståndsrörelsen

2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket, 3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket, 4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §, 5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §, 6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §, 7. ofredande enligt 4 kap. 7 §, 8. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § En kvinna - som dömdes för dråp på en ung kvinna i Boden 2014 - döms nu för olaga hot efter att ha skrivit ett hotfullt meddelande till en känd influencer och skribent En man i 60-årsåldern har begärts häktad av åklagare efter en misshandel i en bostad i Vaggeryds kommun. Häromdagen rapporterade vi om en misshandel i en bostad i Vaggeryds kommun. I samband med att polis larmades till adressen greps en man i 60-årsåldern, misstänkt för misshandel. Nu har åklagaren Klas Hellgren begärt mannen häktad

Olaga vapeninnehav på allmän plats och vapenlicens? - Page

NJA 2020 s. 216 lagen.n

Hells Angels-ledaren nekas vapenlicen

Äldre man misstänkt för misshandel och olaga hot. Under natten mot tisdagen kunde polisen gripa en man i 75-årsåldern i Ljusnarsbergs kommun. Denne ska vara misstänkt för misshandel och olaga hot. Det ska vara en kvinna i 50-årsåldern som är utsatt. Enligt uppgifter skall larmet kommit in till polisen vid klockan 01:09 natten mot. OLAGA HOT: § Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år För att anmäla olaga hot ringer du till polisens kontaktcenter på telefon 114 14. Du kan även besöka närmaste polisstation och upprätta en anmälan. Är situationen akut ska du omedelbart ringa 112. Dokumentera hoten. Det är viktigt att dokumentera det som går med hjälp av till exempel en telefonsvarare eller egna anteckningar

Olaga hot område Västhaga En man i 70 års åldern har hotats av två yngre män i område Västhaga. I samband med hotet visades ett tillhygge. Polisen har under kvällen sökt efter de två gärningsmännen utan att finna på dem. Vittnen och andra uppgifter finns varför ärendet är ett utredningsärende Olaga hot är ,som tidigare sagts, en ganska stor belastning på rättssystemet. Det går inte att jämföra med snatteri eftersom utredningsförfarandet vid sådana är mkt simplare. Dessa ärenden går oftast inte till rättegång utan stannar hos ett sk strafföreläggande som åklagaren utfärdar Ung man misstänks för olaga hot: Svartsjukedrama. 6 oktober 2021 16:00. En man i 20-årsåldern misstänks ha hotat sitt ex och hennes nya pojkvän. Polisen har upprättat en anmälan om olaga hot. Stina Dahle Text Olaga hot- någon som kan? Fre 15 maj 2009 19:04 Läst 3741 gånger Totalt 27 svar. Anonym (FAN, FAN, FAAAN) Visa endast Fre 15 maj 2009 19:04 ×. Uppgifterna du anger när du gillar.

Misstänks den här gången för grovt olaga hot mitt i stan en tidig måndagsmorgon Under lördagseftermiddagen larmas polis till en adress i Gislaveds kommun. På adressen påträffas en man i 30-årsåldern, som är misstänkt för olaga hot Kategori Arkiv: Olaga hot. Larm till polisen om att en kvinna bärande en kniv följde efter skolbarn. Ingen gripen i ärendet. Strax innan klockan 10 på torsdagsförmiddagen larmades polisen om ett brott mot knivlagen där en kvinna följt efter elever på Erikslundsskolan i Borås. Enligt uppgift hade eleverna blivit rädda och tagit sig in. Ung man från Öckerö åtalas för misshandel och olaga hot. Storgöteborg En man i 20-årsåldern bosatt i Öckerö kommun skickade meddelanden på sociala medier till en minderårig tjej där.

Olaga hot - Straffrätt - Lawlin

 1. Misshandel och olaga hot på buss mot Vidingsjö. Polis larmades under tidig söndagsmorgon till en busslinje som gick mot Vidingsjö med anledning av bråk på bussen mellan tre personer. När polis anlänt till bussen kunde två män i 25 respektive 30-årsåldern, gripas. De är i nuläget misstänkta för misshandel och olaga hot
 2. Mannen stod åtalad för två fall av olaga hot i samband med händelse på en adress i Kristinehamns kommun förra sommaren. Enligt en granne ska mannen då ha uttalat hot mot henne och hennes hundar samt mot mannens egen familj. Tingsrätten konstaterar i sin dom att ord står mot ord och att det inte är ställt utom rimligt tvivel att han.
 3. Bestämmelsen om olaga integritetsintrång, som infördes 1 januari 2018, kan leda till att spridning av bilder från olycksplatser polisanmäls. Journalister omfattas dock inte på samma sätt som privatpersoner av förbudet
 4. ella, extremister och aktivister försöker använda hot för att få våra journalister att sluta.
 5. Narkotikabrott och två personer som vägrade betala taxi - det var två händelser som polisen tog tag i under nattens arbete
 6. Djurrättsaktivist frias från åtal om olaga hot mot journalist. Den djurrättsaktivist som åtalades för olaga hot mot en reporter på Göteborgs-Posten har friats. Tingsrätten anser att aktivisten inte haft något uppsåt att reportern skulle läsa det hon skrev, då kommentaren inte skickades till honom. Södertörns tingsrätt friar.

Bråket ska ha eskalerat så pass att den ene nu är misstänkt för olaga hot. Det är en man född på 40-talet som ska ha uttalat något hotfullt till sin granne. - Han hade sagt att man ska göra någon annans liv till ett helvete, säger Johan Holmbäck. Det är enligt polisen oklart vad bråket handlade om Ett hot riktat mot Strömbackaskolan i Piteå upptäcktes under natten mot fredag. Polisen rubricerar ärendet som grovt olaga hot mot grupp och finns på plats vid skolan under dagen

Olaga hot och olaga tvång. Olaga tvång är ett brott som innebär att någon genom misshandel, våld eller hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något enligt 4:4 brottsbalken (BrB). Hot om brottslig gärning avser i första hand hot om våld mot person Olaga hot i Södertälje centrum: Någon har rykt ihop med någon 20 september 2021 15:00 En anmälan om olaga hot kommer att upprättas sedan två män rykt ihop i Södertälje centrum under måndagsförmiddagen En person är misstänkt för olaga hot i Skövde efter det att hen på måndagseftermiddagen ringt upp en annan person och hotat denne. Niklas Wallberg. niklas.wallberg@nwt.se. 054-19 97 27. - Det har uttalats hot om att den här personen ska skadas, säger Michael Thersthol, stationsbefäl vid Skövdepolisen. En person är utpekad som. En man i 35-årsåldern misstänks för olaga hot. En anmälare hör av sig med anledning av att han ska ha blivit hotad med någon typ av kniv av en man i 35-årsåldern. Mannen i 35-årsåldern ska ha köpt en bil av anmälaren men blivit missnöjd efter köpet och då förstört saker på anmälarens trädgård. När anmälaren konfronterade. Hockeyprofil åtalad för olaga hot En man som tidigare varit verksam i olika roller inom elithockeyn i Uppsala har blivit åtalad. Han står anklagad för att ha hotat två spelare och en ledare.

Med olaga förföljelse avses ett antal brottsliga gärningar, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, 4 kap. 4 b § brottsbalken. De gärningar som omfattas är misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång, kränkande fotografering, ofredande, sexuellt ofredande. Handgemäng utreds som olaga hot. Notiser; 10:51 måndag, 26 juli, 2021. Under natten till söndagen fick polisen en anmälan om en misshandel i Mariehamn. På plats konstaterade man att ett mindre handgemäng inträffat, där två personer uttalat hotelser, men att inga allvarliga personskador uppkommit En 40-årig man har häktats på sannolika skäl misstänkt för misshandel samt olaga hot. Händelserna ska ha inträffat i Ljugarn i fredags. Mannen misstänks ha misshandlat samt hotat någon på en adress i Ljugarn någon gång under förmiddagen fredagen den 22 oktober. Han anhölls i sin. En man i 30 årsåldern har gjort sig skyldig till grovt olaga hot i en lägenhet i område Jakobsgårdarna. Därvid har en kniv använts i samband med hotet. Polis till platsen som tog upp alla uppgifter för anmälan. Den misstänkte hade lämnat adressen och polisen hade därför allmän spaning efter mannen som var identifierad

I centrum ska två olika grupper kommit ihop sig och där nu fyra personer, två män, en yngling och en kvinna är misstänkta för olaga hot, men även för ofredande. Enligt polisanmälan ska en man och kvinna i 20-årsåldern ha utdelat ett antal slag mot en man och två andra personer ska. 2008 (Swedish) Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Uppsatsen skall uttreda den svåra gränsdragningen mellan föräldrars vårdnadsansvar och brotten olaga hot, olaga tvång och olaga frihetsberövande i familjer som präglas av starkt hederskulturella regler Åtalas för misshandel och olaga hot. Landskapsåklagare Henrik Lindeman yrkar på 75 till 80 dagsböter för en man som stod åtalad för misshandel, olaga hot och hindrande av tjänsteman. Enligt åtalet skedde misshandeln i centrala Mariehamn i mars 2020. Det olaga hotet skedde i samband med misshandeln och riktades mot en ordningsvakt som.

9 juni, 2009. Nu har den 38-årige mannen från en ort utanför Jönköping åtalats för grovt olaga hot och misshandel. Mannen ska också ha slagit mamman vid två tillfällen, uppger Sveriges Radio Jönköping.. Hotade skära halsen av ettårig son, SvD Natten mot fredagen greps en man av polis Han är misstänkt för olaga hot och misshandel. Läs dina lokala nyheter för 8 kr/vecka i 8 veckor - du betalar 32 kr/månad. Därefter tillsvidare 119 kr/månad. Östersunds-Posten, ÖP, är en dagstidning som getts ut sedan år 1877. Vi bevakar. Två personer greps för olaga hot på måndag morgon Polisen larmades till en lägenhet i centrala Skellefteå vid 08-tiden på måndag morgon. Skellefteå 11 oktober 2021 08:40. Anledningen var att två personer ska ha tagit sig in i en lägenhet genom att hota en person med ett tillhygge Öbo åtalad för olaga hot mot en politiker. Text: Peter Augustsson. augusti 11, 2021. ARKIVBILD. Foto: Josefine Sälstrand. En boende på Löparö har polisanmälts för att ha skickat en bild på en pistol till en förtroendevald i Norrtälje. Förklaringen: Han skulle ha skickat en bild på en toalett men tog fel. Konflikten på Löparö.

Video: NMR-medlem i pågående tvist om vapentillstånd dömd för hot

Brister i en studie av domstolarnas bevisvärdering

Stökig och hotfull man på buss gripen för olaga hot. Strax efter klockan 17 på onsdagseftermiddagen fick polisen ett larm om en stökig och hotfull passagerare på en buss i Malmö. När polisen anlände till platsen så fortsatte mannen att vara stökig och behövde därför gripas. Enligt uppgift greps mannen för olaga hot En tonårspojke i Motala har åtalats misstänkt för olaga intrång och olaga hot på en skola i kommunen. Motala 23 september 2021 22:00. I maj beordrades en polispatrull till skolan med. olaga hot olaga + hot. Stockholm får interaktiv brottskarta Inspirerad av modell från New York Region Stockholm ska under våren lansera en interaktiv brottskarta där allmänheten ska kunna se hur utsatta för brott olika områden och stadsdelar i regionen är Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in. Polisinsats i Uppsala - misstänkt olaga hot På tisdagskvällen pågick en polisinsats på Bellmansgatan i Löten i Uppsala. Uppsala 5 oktober 2021 22:01