Home

Stressfraktur röntgen

Stressfraktur i foten - Marschfraktur - Skadekompasse

MR vid stressfraktur - Fråga Röntgendoktorn - rontgen

En stressfraktur är en fraktur som uppkommer vid överbelastning som intensivt promenerande, löpträning eller exempelvis vandring med tung packning. Andra bidragande orsaker kan vara användande av skor med otillräckligt stöd/stötdämpning, hårt underlag och benskörhet. I foten är stressfraktur vanligast i strålbenen/metatarsalbenen, så kallade. En stressfraktur syns inte på röntgen förrän den är läkt varför det är viktigt att man får träffa en läkare som kan ställa diagnosen ändå. En stressfraktur ska avlastas i upptill 6-12 veckor och sen bör man se över sin träning och kost för att inte råka ut för samma sak igen Röntgen. Kan dock ta upp till 2 månader från symtomdebut innan en stressfraktur ses på vanlig röntgen. Vid skelettscintigrafi och MR ses förändringarna i regel inom 1-2 veckor. Behandling. Stressfrakturer i mellanfotsben behandlas i 4-6 veckor genom att patienten undviker hopp och löpning på hårt underlag Stressfraktur i de övre delarna av lårbenet Prova dessa råd, märker du efter det ingen som helst förbättring kontakta då idrottsläkare för röntgen. Övningar till Lår Dynamisk rörelseträning - Ben Stretchning av baksida lår Stretchning av insida lår Utfallssteg Utfallssteg på balansplatta

Den kliniska bilden av en stressfraktur kan vara svår att skilja från andra smärtsamma tillstånd. Men intressant nog beskrevs diagnosen utmattningsbrott i metatarsalben (marschfraktur) redan samma årtionde som August Wöhler beskrev dem i hjulaxlar (Fakta 1), långt innan röntgen fanns Vid plötslig, isolerad smärta på en enda plats i foten - vilket är värre vid ansträngning, ökar misstanken om stressfraktur eller trötthetsfraktur. Frakturen bekräftas genom vibrationstestning och avbildning, antingen genom röntgen eller MR På en vanlig röntgen syns oftast inte stressfrakturer förrän det gått väldigt långt. Med magnetkamera däremot kan man se små förändringar i skelettets hållfasthet. Viktigt är att man kommer till läkare som gör en undersökning om man har anledning att tro att man har en stressfraktur Drabbar i första hand unga idrottare till följd av upprepad överbelastning av ryggen. Besvären förläggs långt ned på ena eller båda sidorna i länden. Frakturen uppstår alltså över tid och tillståndet kan hävas vid tidig diagnos genom förändringar i träningen. Diagnosen ställs baserat på symptom samt röntgen Stressfrakturer brukar kunna diagnostiseras när man söker vård. Oftast handlar det om praktiska tester av fötterna som framkallar symtom om man har en stressfraktur. Om det fortfarande är oklart efter testerna kan man genomgå röntgen eller ultraljud för att bli helt säker på diagnosen

Jag fick en magnetröntgen där det visar sig att jag hade en stressfraktur i bäckenet. Läkarna sa att med rätt vila och träning så kommer det gå över relativt snabbt. I juni år fick jag en ny röntgen där det visar sig att min stressfraktur är helt borta. Jag började köra på fullt och det kändes bra under ca 1,5 månad Bildundersökningar är avgörande för att kunna ställa rätt diagnos. I första hand tas röntgen av bäcken och höfter, och eventuellt korsbenet. Det kan också bli nödvändigt att göra en skiktröntgen eller angiografi(kärlröntgen), samt eventuellt kontrastundersökningar av urinvägarna

Stressfrakturer - RehabOnlin

 1. Stressfraktur är som regel distinkt palpationsöm. Utredning. Klinisk diagnos. Röntgen kan efter längre tid visa lätt förtjockning av distala tibia. En stressfraktur ses först efter ett par veckor. Skelettscintigrafi kan visa diffust upptag i området. MR liksom skelettscintigrafi visar en eventuell stressfraktur tidigare än röntgen. Behandlin
 2. Stressfraktur = marschfraktur= utmattningsfraktur efter långvarig överansträngning. Ses inte alltid på röntgen initialt. Vanligast i de mellersta metatarsalbenen men förekommer även i fibula och tibia hos ffa elitidrottare. Sulcus sign: Test för (multidirektionell) axelinstabilitet. Supinatio
 3. dre genomgående fissur och periostal reaktion med callusbildning och i sent skede även skleros. 2.

Stressfraktur hos idrottare kan vara läkningsprocess

Stressfraktur i underbenet; Kroniskt kompartmentsyndrom. Under de första veckorna så brukar en stressfraktur inte synas på en vanlig röntgen , men efter två, tre veckor så har det hunnit bildas en liten benförhårdnad runt frakturen ( kroppen försöker själv reparera skadan) På en vanlig röntgen syns oftast inte stressfrakturer förrän det gått väldigt långt. Med magnetkamera däremot kan man se små förändringar i skelettets hållfasthet. Viktigt är att man kommer till läkare som gör en undersökning om man har anledning att tro att man har en stressfraktur Stressfraktur, (även kallad hairline fracture), läker ibland på 3-4 veckor, - Knätrauma med hemartros och neg röntgen:Punktera och töm knäet. Avlasta med kryckkäppar i 1-2 veckor, endast stegmarkering, återbesök till ort mott om 2 veckor för ny bedömning En röntgen visar att hon har en stressfraktur i revbenet. Det innebär att hon blir borta i minst sex veckor. - Jag har känt av en smärta i revbenstrakten till och från en längre tid,.

Åldersförändringarna brukar synas på röntgen. Men det finns inte något klart samband mellan åldersförändringar på röntgen och ont i nacke och axlar. Många förändringar kan synas på röntgen utan att du har ont. Det kan också vara så att du har väldigt ont utan att det syns något på röntgen - Förstärk ev reponerad fraktur med en gipsskena inför röntgen. Trombosprofylax - Alla patienter som skall genomgå större kirurgi behöver trombosprofylax. Det är alltså indicerat att överväga detta vid alla frakturer av allvarligare art och frakturer som troligen kommer att opereras Någon här som haft en stressfraktur i foten/fotled? Hur kändes det? Hur behandlades ni? Jag har en väldigt dålig fotled som jag försöker få bukt med. Det kan göra fruktansvärt ont, särskilt vid ridning och när jag springer eller går i uppförsbackar. Nästan aldrig vid vila, och kan inte minnas.. Löparens vanligaste skador: Stressfraktur. Medan ett akut benbrott uppstår omedelbart utvecklas en stressfraktur när något av skelettets ben utsätts för mer belastning än det klarar av under en längre tid. Resultatet är däremot detsamma, benet går helt enkelt av. En stressfraktur är med andra ord en mycket allvarlig idrottsskada som.

röntgen. sambandet mellan grad av röntgenförändringar och besvär är lågt. RISKFAKTORER • Ökande ålder • Ärftlighet • Stressfraktur • Avulsionsfraktur • Caputnekros • Labrumskada utan samband med FAI • Fri kropp • Subspinosusimpingement • Ischiofemoralt impingemen Eftersom en förvärrar stressfraktur med fortsatt verksamhet, får den inte syns på röntgen i ungefär tre eller fyra veckor efter symtomdebut. En läkare kan använda en magnetisk resonanstomografi (MRT) undersökning för att diagnostisera en stressfraktur eller hon kan anställa en skelettscintigrafi Igår fick jag det slutgiltiga beskedet från läkaren. I onsdags var jag på MR-röntgen pga misstanken om stressfraktur och bad innan om att få ett preliminärt resultat redan efter röntgen. Det som jag fick höra igår stämde överens med det jag fick höra i onsdags och jag tror att det också gjorde det lättare at Stressfraktur, Underben (Barn) Vid osäkerhet kan man få diagnosen med en ny röntgen efter 2-3 veckor alternativt via en MRT. Radiologiska fynd av frakturreparation ses som periostal bennybildning/callus, endostal radiodensitet eller förekomst av äggskalscallus vid frakturplatsen Remisser(till ortopeden, svar fr ortopeden, till röntgen enl HÖK) Tobak Post-op sår infektion Dement patient med frakturmisstanke Stressfraktur Akut kompartmentsyndrom Muskelskada Skelettläkning Sen- och ledbandsskada Mb Bechterew och trauma BARNKAPITEL Benlängdsskillnad Rygg Skolios Scheuerman kyfos Höft Allmänt Kongenital höftledsluxatio

Framfotsfraktur, hos vuxna - Internetmedici

 1. 12-årige kille som har superont i sin häl sedan i maj!!!! Han får ont bara av att gå till bilen 10 meter
 2. 12 Februari 2005. #1. Har drabbats av en stressfraktur i underbenet/skenbenet. Jag är allmänt aktiv och tränar mycket olika saker, självklart en del löpning på asvalt och så men inget extremt. Brukar försöka ha lämpliga och bra skor. Nåväl, en fastställd stressfraktur mitt på underbenet genom magnetröntgen känns ju inte kul
 3. Röntgen utförs främst för att utesluta differentialdiagnoser (såsom stressfraktur och artros) eller vid utebliven förbättring trots adekvat behandling i 4-6 månader. Beakta att förekomst av eventuell hälsporre (kalkinlagring) på röntgen inte utesluter annan diagnos
 4. Ny röntgen För Carolina Klüft väntar i första hand en ny röntgen om ett par veckor. Först då går det att säga hur allvarlig skadan är. - Jag gjorde en riktig utredning direkt efter säsongen och fick reda på att det är en liten rispa eller en liten spricka. Det är en liten stressfraktur i benet
 5. Stressfraktur. Stressfraktur av underbenet yttrar sig vanligen som en lokal smärta som successivt ökar under aktivitet och som sedan försvinner snabbt om aktiviteten avslutas. Röntgen kan vissa frakturlinje och/eller kallusbildning. MRI: Ökad signal över fraktur och/eller omkringliggande vävnad

Mellanfotsfraktur, hos vuxna - Internetmedici

 1. Datum för röntgen/kopia av röntgenutlåtande, bör ej vara äldre än 1 år; Om patienten är opererad tidigare, ange var och när för eventuell rekvisition av journalkopior; Bakgrund. Symtom. Hallux valgus innebär att stortån är sned och pekar in mot de andra tårna
 2. Stressfraktur, en skada som är relativt vanlig, speciellt hos kvinnor och det kallas även för marschfraktur. Det som händer är att foten inte riktigt klarar av kraften av löpningen, det kan vara pga. flera olika orsaker som t.ex., felträning, för hårt tränat eller något annat. Sveriges Sjukvårdsupplysning 1177.se skriver såhär: Allmänt När man..
 3. Din läkare kan föreslå en röntgen av foten om de misstänker en metatarsal stressfraktur. Men inte alla stressfrakturer dyker upp på röntgen först. I själva verket, ungefär hälften av dem visar aldrig upp på en vanlig röntgen. Mest metatarsala stressfrakturer kan ses med hjälp av en skelettscintigrafi för att titta på din fot
 4. Röntgen ländrygg är inte heller förenlig med 2 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:35) (www.stralsakerhetsmyndigheten.se) angående berättigande, som innebär att »medicinsk bestrålning skall ge en nytta för patienten, med hänsyn tagen till den diagnostiska informationen eller det terapeutiska resultatet, som är större än den skada som bestrålningen beräknas.

Stressfraktur i foten - Symptom & behandling kursdoktorn

Röntgen. Belastad röntgen av aktuell fot ska vara utförd innan remiss skrivs. För frågeställning se avsnitt för specifik diagnos. Vid specifik misstanke om stressfraktur i metatarsalben kan MR beställas i primärvård men MR/CT gällande framfotsbesvär i övrigt beställs av ortopedläkare. Diagnos En stressfraktur fanns för mig inte på kartan, eftersom dessa vanligtvis smyger sig på gradvis och ofta kan länkas till en markant förändring i träningsvolym/upplägg. Det kändes inte som att det stämde in på mig alls, och det enda det kändes som att jag visste var att min fot gjorde så ont att jag knappt kunde lägga någon som helst vikt på den (och jag är ganska smärttålig. Det kom en fråga om stressfraktur och alternativ träning under löpuppehållet: Hej! Fick igår en slutlig diagnos på en stressfraktur i vänstra underbenet, strax ovanför den inre fotknölen. Skadan uppenbarade sig för tre och en halv vecka sedan men först nu kunde den konstateras på en vanlig röntgen Stressfraktur. Stressfrakturer förekommer oftast i de nedre extremiteterna och orsakas av långvariga och upprepade belastningar. Förekommer oftast hos utövare av idrotter där löpning och hopp utgör en stor del av tränings- och tävlingsverksamheten. Relativt akut debut av kraftig belastningssmärta utan föregående tydligt trauma Ordet stressfraktur började formas i mitt huvud då det var en särskild punkt på tibia som ömmade. Vanligt hos löpande kvinnor. Beskedet idag från Björn på Access Rehab var att min kropp är oerhört sliten. Ländryggen sned, hela kroppen roterad och blodcirkulationen i vaderna i princip obefintlig och smärtorna i skenbenen och tibia.

• Röntgen kan ibland behövas för att utesluta stressfraktur. Ibland visar röntgen en exostos (hälsporre) vid infästningen av plantarapponeurosen på calcaneus. Detta innebär ingen förändring i behandling eller prognos. En extostos kan man hitta även hos symtomfria personer Det kan tage 3-4 uger, før ændringer optræder i metafyserne og 4-6 uger i diafysen. Ca. halvdelen af alle stressbrud ses ikke på røntgen, selv når billeder bliver taget senere. Scintigrafi. Giver diagnosen tidlig, som regel allerede 1-2 døgn efter symptomdebut, men er mere eller mindre afløst af MR. MR eller CT Synonymer till. röntgen. Röntgen kan beskrivas som fotografering (särskilt av inre organ) med speciell teknik (oftast i medicinskt syfte). Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av röntgen samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket Läkaren beordrar röntgen och stillhet ; Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker som har tagits fram för användning i primärt invandrarundervisning. Lexikonen finns tillgängliga både. Stressfraktur i foten vad göra - Fraktur på naviculare - stressfraktur i foten - Medibas. Marschfraktur - stressfraktur i fot

Stressfrakturer i ryggen vanligt hos unga elitsatsare

2 Fraktur I Foten Läktid. Fotledsbrott - Vårdguiden Till skillnad från en vanlig fraktur, som ofta är ett resultat av trauma, uppstår en stressfraktur som följd av överbelastning. Vid upprepad, hög belastning kan det uppstå små sprickor i skelettet som då kallas för stressfraktur Lateral fotsmärta är smärta som uppstår på yttersidan av dina fötter. Det kan göra stående, promenader eller springande smärtsamt. Flera saker kan orsaka laterala smärta i foten, från för mycket träning till tvinnade vrister. Det kan också vara ett tecken på en stressfraktur. Här är en lista över de vanligaste orsakerna, tillsammans med tips för lättnad Stressfraktur; Entrapment av nerver medialt på hälen Röntgen Röntgenundersökning är inte nödvändig för att ställa diagnosen, utan den är framför allt klinisk. Ej heller behövs fördjupade undersökningar, såsom magnetkamera (MR) eller ultraljudsundersökning Nåväl, en fastställd stressfraktur mitt på underbenet genom magnetröntgen känns ju.. Det finns en viss likhet mellan hjulaxlar på till exempel tåg och ben i människokroppen - båda riskerar att drabbas av stressfraktur, dvs att mikrosprickor vid ogynnsamma omständigheter kan växa till en fraktur Jones fraktur (stressfraktur på 5:e mellanfotsbenet) Fakta. Jones fraktur är en specifik stressfraktur som sitter i området runt 5:e mellanfotsbenet, vilket är det ben som leder ut till lilltån. Symtomen är de samma som för en vanlig stressfraktur men när den sitter just i detta ben är den lite allvarligare Röntgen/DT

Stressfraktur i foten - Marschfraktur - Skadekompasse. Vanliga tecken är att man känner att något är fel i kroppen, att man är utmattad och inte orkar göra saker som förr, att man har problem att hålla vikten, att man känner sig håglös och deprimerad, och att sömn inte hjälper mot tröttheten Vad är en Fibula-fraktur? En fibulafraktur är en sprickbildning eller brott i fibulaen, ett av de två benen som utgör underbenet. Det kan vara ett direkt slag mot fibulaen eller kan orsakas av en skada på vristen eller en närliggande muskel eller ligament Definition. Os naviculare er en af fodrodsknoglerne. Brud kan her opstå som følge af traume eller efter stress. Stressfraktur 1, 2. Diagnosen kan let overses i måneder, hvis tilstanden er et resultat af en overbelastning. Der skelnes mellem følgende tre brudtyper 3. Dorsal cortikal afsprængning Fotkirurgisk Tidskrift 1/2015. Stressfrakturer i os naviculare Stressfraktur i os naviculare beskrevs första gången av Towne et al. 1970 En radiolog eller ortopedist bekräftar ofta stressfrakturdiagnosen genom att se förkalkning av ny bentillväxt på din röntgen. i vissa fall kan din läkare beställa en benskanning eller MR för att ge mer information än en vanlig röntgenstråle. Men dessa dyrare tester behövs inte rutinmässigt för att diagnostisera en stressfraktur

STRESSFRAKTUR. Fick ett tungt besked idag. Svaret på röntgen visade dessvärre att jag har en fraktur i höger fot samt en kraftfull svullnad i hälbenet. Känns nästan oförskämt dumt att erkänna men där på tåget hem från göteborgsvarvet kom tomheten & tårarna. Var helt plötsligt definitivt att jag sprungit runt & belastat en så. Vad är en stressfraktur? Som med andra vävnader i kroppen sker vävnadens belastning efter vad skelettet utsätts för. Efter att skelettet belastats behöver det näring och avlastning för att inte brytas ner. Det innebär dock inte att skelettet blir starkare av att inte belastas alls. Om skelettet aldrig utstår belastning blir det svagare stressfraktur. gikt . Bilddiagnostisk undersökning av metatarsalgi (röntgen, MR, CT eller ultraljud) Röntgen kan visa om det finns lösa benfragment eller slitage i foten eller framfoten. Ett MR-undersökning kan visa tillståndet hos mjukvävnad, ben och senor Stressfraktur i collum femoris: Hos långdistanslöpare. Snabbt ökad träningsdos eller byte mjukt -> hårt underlag. - Ljumsksmärtor vid belastning . Till en början går sm över i vila. Referred pain till medialsida av knä. - Forcerad rotation (ffa inåt) eller hopptest på aktuellt ben framkallar smärtor

Stress fractures occur in 13.2-37.0% in running athletes. There is a decreasing incidence of these fractures in the tibia (33%), navicular (20%), metatarsus (20%), femur (11%), fibula (7%) and pelvis (7%). Clinically stress fractures present themselves with uncharacteristic local pain under weightbearing conditions. In 75% the medial tibial crest is involved. Usually the pain disappears when. Ont i foten. Smärta i foten placeras på olika ställen beroende på skada eller sjukdom, och drabbar vanligen vristen (fotleden), kring fotknölarna, i eller under hälen, i hålfoten, utsidan av foten, i och under främre tampdynan, mellan tårna och i stortå eller övriga tår. Smärtan beror oftast på överbelastning av muskel, sena. Behandling av kalkaxel. Stötvågsbehandling har visat sig vara en effektiv metod mot kalkaxel då kroppen absorberar upp kalkavlagringarna delvis/helt efter en behandlingsserie. Träning för axeln kan förebygga återkommande besvär. Boka tid till någon av våra legitimerade terapeuter för undersökning och rätt diagnostisering

Stressfraktur i foten

Han eller hon kan utföra en röntgen som kan visa en spricka. Men stressfrakturer ibland inte visas på en röntgenbild, så en skelettscintigrafi kan vara nödvändigt för att diagnostisera den. Tänk på att du behöver för att få en korrekt diagnos för en stressfraktur; Försök inte att själv diagnostisera Ibland ses navikulär stressfraktur på röntgen, men kräver ofta att andra tester upptäcks. Tester inklusive MR, CT-skanningar och benskanning kan alla användas för att upptäcka denna skada. Behandlingsalternativ. Den vanliga behandlingen av en navikulär stressfraktur är med icke-kirurgisk hantering Stressfraktur. Etiologi •Träningsfel •Dåliga skor •Temporär inaktivitet •Dåligt stöd, tex hallux valgus •Rökning •Lokal palpationsömhet + svullnad. Röntgen Ofta normal i tidigt skede, alt syns en periostalreaktion eller inkomplett fissur Efter 4-6 v syns frakturen på röntgen via kallusbildning. MR visar i tidigt skede.

Stressfraktur kan drabba hela foten men mest drabbade områden är mellanfotsbenen och hälen. Mellanfotsbenen är de ben som börjar inne i foten och går sen ut i var sin tå (1:a - 5:e mellanfotsben). Överbelastas skelettet mycket hårt kan det i slutändan uppstå sprickor, såkallad stressfraktur Stressfraktur i just bäckenet har väldigt god prognos men i lårbenshalsen är den inte lika god då projektion måste tas. Oftast kompletterar men även med en MR (magnetresonans undersökning, slarvigt kallat magnetröntgen) för att säkerställa diagnosen. Behandlingen är i 9/10 fall operativ. Övriga.

Diagnosen fastställs genom röntgen eller magnetröntgen och. Det andra benbrottet har skett på ett mellanfotsben i vänster fot och är en s.k. stressfraktur, blygdben och lårben samt vänster vadben 1211/2246 Stressfraktur; Fot. Fotledsstukning Det är egentligen inte karaktäristiskt för diagnosen då ett benutskott inte alltid finns vid röntgen även om symptomen är tydliga. Omvänt kan man se ett benutskott hos besvärsfria individer varför sporren i sig inte anses vara orsaken till smärtan Jag har redan påbörjat min rehab, tyckte det var dumt att vänta. Är det inte stressfraktur är ändå ingen skada skedd för det jag utför just nu, tvärtom. Och tack för dina tummar, jag håller mina hårt jag med på att röntgen visar det som gör ont. 10 december 2011 16:3 Efter en stressfraktur bibehåller benen ofta sin korrekta anpassning. Faktum är att dessa frakturer ibland inte ens är synliga - särskilt i de tidiga stadierna - på en vanlig röntgen. Om spänningsfrakturen lämnas obehandlad och benet fortsätter att försvaga kan frakturen förskjuta eller orsaka att benen går ut ur anpassningen

Stressfraktur - Netdokto

Röntgen Slätröntgen av knäleden frontalt och från sidan, och axialbild av patella kan räcka, men vridprojektioner underlättar eftersom patella ofta syns ganska dåligt framförallt på frontal‐projektioner. Behandling i akutskedet Alla patellafrakturer opereras inte, och vissa kräver inte mer behandling än en elastisk linda Lindsey Vonn körde ur i Andorras super-G och blev liggande länge i backen. Efter röntgen visade det sig att hon fått en stressfraktur i vänstra knät Genomgått två röntgen Som om inte detta var nog kan vi nu berätta att svensk handbolls nye älskling Kim Ekdahl Du Reitz troligen drabbats av början till en stressfraktur i foten

Akut ortopeden - Fraktur | elinnhellgrenBDT: TendinitisInlay | www

Stressfraktur i fot eller fotled - FotCente

Vanlig röntgen ger tyvärr sällan intressant information eftersom inga så kallade mjukdelar avbildas med den tekniken. Han förespråkar ultraljud för varje fingerskada, en teknik som mig veterligen inte används alls av ortopeder och handkirurger i Sverige Patienten utreddes med bland annat MR-röntgen. Den visade att smärtan berodde på en så kallad stressfraktur. Det tog dock lång tid innan resultatet av röntgenundersökningen uppmärksammades och därför skedde ytterligare fördröjning innan frakturen opererades Effektivisera dina studier med Hypocampus. Hypocampus hjälper dig plugga kortare tid och lära dig mer tack vare pedagogisk forskning. Hypocampus är en ordlek på Hippocampus, en del av hjärnan som hjälper oss att lagra minnen Undersökningsmetoderna som kan användas vid diagnostik är konventionell röntgen, skelettscintigrafi, magnetresonanstomografi (MR) och datortomografi (CT). Syfte och frågeställning: Syftet med uppsatsen är att jämföra MR och skelettscintigrafi vid diagnostik av stressfraktur i de nedre extremiteterna

Diagnose „Knochenbruch Mittelfuß“ | ORTHO | PEDE ZentrumSchienbein angebrochen (Haarriss Tibia) - Symptome undOrsaker till ankeln ben smärta - mynewspapers

Start studying Idrottsmedicin - underben & fot. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Stressfraktur knä. Træthedsbrud eller stressfraktur, forekommer oftest i underekstremiteterne og skyldes langvarige og gentagne belastninger. Ses meget hyppigt ved sportsaktivitet Stressfraktur er knokkelbrudd som skyldes repeterte belastninger som hver for seg ikke er tilstrekkelige til å brekke knokkelen, men som samlet over tid fører til brudd Det kan tage 3-4 uger, før ændringer optræder i metafyserne og 4-6 uger i diafysen. Ca. halvdelen af alle stressbrud ses ikke på røntgen, selv når billeder bliver taget senere. Scintigrafi. Giver diagnosen tidlig, som regel allerede 1-2 døgn efter symptomdebut, men er mere eller mindre afløst af MR. MR eller CT Vad är stressfraktur. Stressfraktur, utmattningsfraktur, eller marschfraktur uppstår när skelettet överbelastas vid upprepade tillfällen (en så kallad förslitningsskada).Skadan drabbar främst underben och mellanfotsben.Överbelastning kan bland annat bero på en för stor träningsdos, hårt underlag, dåliga skor eller tidigare skador vilka tvingar kroppen att föra över belastningen.