Home

Gratis rättshjälp

6 tips om var du kan få gratis juridisk rådgivnin

 1. En av de vanligaste frågorna som vi erhåller här på Juridex är var man kan finna gratis juridisk rådgivning. Det kan röra sig om allt från att få svar på frågor rörande hur man skriver t ex ett testamente eller ett äktenskapsförord till att få hjälp i en tvist inför domstol
 2. Rättshjälp är inte gratis hjälp som alla kan få. Rättshjälp omfattar kostnader för juridiskt ombud, medlare, bevisning, tolk med mera. Om det finns rättsskydd i en hemförsäkring täcker det kostnaderna i första hand. Rättshjälp beviljas endast i de fall när rättsskydd och ekonomi saknas
 3. Nämndens prövning är gratis. Om en part inte följer nämndens beslut kan den andra parten föra saken vidare till domstol. Du kan då ha rätt till rättshjälp om du uppfyller de krav och regler som finns för rättshjälp. Allmänna reklamationsnämnden https://arn.se
 4. Vi på Juristresursen hjälper dig med smått som stort och vi hjälper dig snabbt och gratis. Vi lägger stor vikt vid att ge dig utförlig och tydlig hjälp
 5. Rättshjälpsmyndigheten är en rikstäckande myndighet som hanterar rättshjälp enligt rättshjälpslagen och återkrav till staten. Ibland har vi inte möjlighet att ta emot telefonsamtal. Mejla gärna er fråga till rattshjalpsmyndigheten@dom.se så hör vi av oss så snart vi kan
 6. Den första och initiala kontakten som tas med en advokat - rådgivningen - bekostas inte av en eventuell rättshjälp. Det krävs två timmar och varje sådan debiteras - enligt fastställd taxa - med 1725 kronor. Den summan kan emellertid komma att sänkas beroende på din inkomst och den kan till och med bli gratis om du helt saknar medel.
 7. Rättshjälp är aldrig helt gratis för myndiga personer och den del du själv betalar kallas för rättshjälpsavgift. Din rättshjälpsavgift kan aldrig bli högre än kostnaderna för rättshjälpen. Ditt ekonomiska underlag: Del av kostnaderna för ditt ombud som du ska betala

Rättshjälp kan beviljas när 5 förutsättningar är uppfyllda

GRATIS KONSULTATION. Kom ihåg att det är alltid gratis att kontakta oss och presentera Ditt problem. Sedan gör vi en bedömning av hur situationen på bästa sätt kan lösas.Om du saknar inkomst eller är låginkomsttagare, kan vårt arvode ofta betalas av rättshjälp eller Rättsskydd.Om du har rätt till ett offentligt biträde i ditt. Ställ en juridisk fråga. Sök frågor och svar. Du kan också ringa oss för juridisk rådgivning. Vi svarar mån-fre kl. 10-16. 08 - 533 300 04. Beklagar att du inte fick svar på din fråga. För att få hjälp med just ditt ärende, ställ en expressfråga till Lawline 3. Rättshjälp. Det som återstår är då rättshjälp som innebär att det allmänna helt eller delvis står för kostnaden för juridisk hjälp ( Rättshjälpslagen ). Det krävs då att det finns ett BEHOV av rättshjälp ( 7 § Rättshjälpslagen ). Generellt sätt brukar enskilda inte anses vara av behov i förvaltningsmål

Har du rätt till rättshjälp? - Sveriges Domstola

Rättshjälp vid bodelning är ovanligt. Man får inte rättshjälp för bodelning i de flesta fall, men i särskilda fall kan staten betala för en bodelningsförrättare i högst fem timmar. En sådan är en opartisk person som domstolen utser. Denna person i i regel advokat eller jurist Vem kan få rättshjälp? Det finns några frågetecken hos många personer kring hur man ska gå vidare i en tvist. Av förklarliga skäl. Dels så är det få förunnat att ha läst juridik och dels så är ämnet oerhört svårt och oerhört brett (ta gärna en titt på den svenska lagboken och se vilken enorm pjäs det trost allt handlar om)

Advokat göteborg rådgivning, träffa erfarna jurister i

När får man gratis advokat? Först och främst så måste man se till begreppet gratis i det här sammanhanget. Sant är att den enskilde individen - misstänkt för exempelvis ett brottmål - bli förordnad en offentlig försvarare. Kostnaden för denne kommer i detta läge att bekostas av staten Rättshjälp innebär att kostnadsfritt eller delvis gratis stöd som en fysisk person kan få från staten för att kunna ta juridisk hjälp från ett rättsligt ombud. Det finns en myndighet i Sverige som ansvarar för Rättshjälpen och dess tillämpning och det är Rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälpen är inte en försäkring utan man får bara ersättning för hela eller del av det.

Juristresursen - Gratis juridisk rådgivnin

Rättshjälp. Ansökan om ersättning för inställelse Ansökan/beslut om rättshjälp. Betala ansökningsavgift. E-tjänst för att betala ansökningsavgifter Information om ansökningsavgifter. Skicka och beställ handlingar. Signera och skicka handlingar digitalt Ensam vårdnad - Gemensam vårdnad - Juridisk vårdnad - Rättsskydd - Rättshjälp Vi hjälper dig att reda ut begreppen. Få gratis rådgivning av våra erfarna advokater eller läs mer på sidan Det finns som sagt gratis juridisk rådgivning att få, Om man inte har råd att betala sin jurist så finns det rättshjälp att få. Du kan kontrollera vilken variant av hemförsäkring du har, vissa fall så ingår det ersättning för rättsskydd i hemförsäkringen Rättshjälp är en form av statlig ersättning som täcker rättegångskostnader, dock bara för personens egna omkostnader, aldrig motpartens. Detta kan du ansöka om att få exempelvis om du anlitar en av våra advokater i Malmö eller Stockholm vid en vårdnadstvist

Är du inte myndig och saknar inkomst och förmögenhet kan du få rådgivning gratis. Så gör du för att räkna ut ditt ekonomiska underlag. Ämnen. Rättshjälp. Myndigheterna kan bara svara på frågor om hur rättshjälp och hur ansökningsförfarandet går till Gratis online-advokat: rättshjälp Numera , om du vill att hävda sin rätt efter en tvist , måste det gå igenom den rättsliga processen , eller ens tror att den kan användas för att erhålla en uppgörelse i godo Juristjouren Lund är en ideell förening driven av juriststudenter vid Lunds universitet. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk information och har vårt huvudkontor i centrala Lund, men rör oss också i andra delar av Skåne. Hos oss kan du få du hjälp med att få information om vart du kan vända dig vidare för fortsatt vägledning Rättshjälp - rätt till hjälp om du saknar rättsskydd. Gratis advokat är egentligen att jämföra med begreppet om att det inte finns några fria luncher. En advokat ska alltid ha betalt, men det handlar om vem som slutligen står för notan

Rättshjälp. Juristklubben Codex rf erbjuder gratis juridisk rådgivning till alla svenskspråkiga högskolestuderande. Codex rättshjälp står till förfogande vid problem inom juridikens olika områden. Rådgivning erbjuds exempelvis vid familje- eller arvsrättslig problematik och frågeställningar som hänför sig till hyres- eller. Rättshjälp gäller för privatpersoner och inte för föreningar, företag eller organisationer. Har man rättsskydd genom någon av sina försäkringar så kan man heller inte få rättshjälp. Innan man ansöker om rättshjälp så ska man initialt ha genomfört en så kallad rådgivning tillsammans med det ombud som man vill ska representera en i ärendet Kan du få rättshjälp? Om du saknar en försäkring som täcker kostnaden för en rättslig tvist kan du ha rätt till rättshjälp. Kolla först med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall! Rättsskydd är en försäkring som normalt ingår i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar, men villkoren kan variera mellan olika försäkringsbolag och kostnader för fall. Gratis rådgivning. Kontakta byrån för 15 minuters gratis inledande rådgivning. A mbitionen är alltid att lyssna till dig och att hjälpa dig!; Om bedömningen är att efterfrågad juridisk rådgivning kan tillhandahållas kommer ni att få ytterligare information avseende kostnaden för det. Kontakta byrån för att få veta mer Om du har små ekonomiska medel kan du få rätt till kostnadsfri rättshjälp om du saknar en hemförsäkring och inte förväntas kunna betala. Annars kan du få rättsskydd och har du hamnat i ett brottmål kan du få en offentlig försvarare. Guid

Juridiska tjänster Om du vill ha en jurist från Flyktingrådgivningen, vänligen kontakta oss per epost pan@pakolaisneuvonta.fi, eller konfidentiellt genom turvaposti.pakolaisneuvonta.fi eller genom växeln p. 09 2313 9300. Bifoga i förfrågan eller håll tillhanda eventuella beslut från Migrationverket eller förvaltningsdomstolen när du kontaktar oss. Våra jurister Våra jurister har. Rättshjälp är en statlig ersättning som kan täcka delar av kostnaden när du anlitar våra erfarna advokater i Malmö eller Stockholm i ett juridiskt ärende. Kontakta oss för en gratis rådgivning i ditt ärende. Cookies. Integrite La Gratis juridisk hjälp, baseras på en rad förmåner och gratis rådgivning som ges till vissa personer som är i stånd att möta en rättslig process och som inte har tillräckliga resurser för att täcka utgifterna orsakas av nämnda process.. Denna tjänst tillhandahålls av staten eller av icke-statliga organisationer för att tillfredsställa rätten till rättsligt skydd och en. 2018-10-31 i Rättshjälp. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln när det gäller vårdnadstvister är att vardera part står för sina egna rättegångskostnader. Precis som du nämns gäller att rättshjälp i mål om vårdnad, boende och umgänge får beviljas den vars ekonomiska underlag inte överstiger 260.

Rättshjälp – Juristklubben Codex rf

Rättshjälp är i praktiken ett ekonomiskt stöd till den som vill få sitt ärende prövat i domstol, men kan inte betala själv för den kostnaden som det innebär att anlita en jurist. En förutsättning för att beviljas rättshjälp är att den som söker stödet saknar rätt till s.k. rättsskydd (saknar t.ex. hemförsäkring) Rättshjälp. Free legal aid/consultation (gratis juridisk konsultering och rättshjälp) 2015-05-05 i Rättshjälp. FRÅGA Please tell me: 1. How could I bring a legal action to solve the problem ( which lasts for over two years) of dividing an inheritance , in Sweden including recovery of damages causated by the other two heirs I faderskapsmål söker vi rättshjälp för barnets räkning. Det innebär att familjen får tillbaka en del av summan som är erlagd för juridiken. Vi har utökat våra ansökningar avseende rättshjälp på så sätt att vi idag också söker ersättning för kostnaden det inneburit att ta fram relevant bevisning Familjejuridik med barnet i fokus. Juristpunkten är en specialiserad juristbyrå med fokus på familjerätt med stor processerfarenhet inom frågor gällande vårdnad, boende, umgänge, LVU och bostadsjuridik.. Nära dig med kontor i hela Sverige. Vi finns tillgängliga i hela landet och vi har flera lokala kontor i Sverige för att kunna träffa och erbjuda dig erfaren kvalificerad hjälp i.

Boka gratis 15-minuters konsultationssamtal med Advokat Chanelle Malmqvist. Boka Gratis Rådgivning. När den ekonomiska ersättningen kommer från staten kallas det för rättshjälp och när det är från försäkringsbolaget kallas det för rättsskydd

Rättshjälp är en statlig ersättning som kan täcka delar av kostnaden när du anlitar våra erfarna advokater i Malmö eller Stockholm i ett juridiskt ärende. Kontakta oss för en gratis rådgivning i ditt ärende. Cookies. Integritet. Rättshjälp. Högbergsgatan 27 116 20 Stockholm . 08-24 48 50. kontakt@rattshjalp.com Rättsskydd och rättshjälp. Då allt kan kännas motigt finns vi för att hjälpa Dig! Nymans Advokatbyrå hjälper Dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp och därmed behöver Du inte ha egen kontakt med försäkringsbolag eller myndigheter

Rättshjälpsmyndighete

 1. Om du beviljas rättshjälp skall du betala rättshjälpsavgift vars storlek beror på dina ekonomiska förhållanden. I vissa familjerättsliga tvister (äktenskapsskillnad, tvist om vårdnad av eller umgänge med barn, bodelningar) kan du under särskilda förutsättningar få hjälp av staten med kostnader för juridiskt biträde
 2. Rättshjälp - kostnadsfritt juridiskt stöd i domstol. I vissa fall finns det möjlighet för dig som är medlem att få ditt ärende prövat i domstol. Det förutsätter att Unionen först haft möjlighet att försöka lösa din tvist genom en förhandling. Förhandlingarna sköts av ombudsmän. De kan få hjälp av förbundets jurister med.
 3. Sedan innan ansökan om rättshjälp görs det en timmes juridisk rådgivning för att undersöka om din situation kan lösas efter rådgivningen. Den juridiska rådgivningen får du betala själv men kan halveras eller bli gratis beroende på din ekonomiska situation eller om du är omyndig
 4. dre än 260.000 kr/år) kan du få rättshjälp från staten. Dessutom ska det vara ett tvistemål men.
 5. DOTTEN till EuroMillions -vinnaren Dolores McNamara beviljades gratis rättshjälp när hennes drogrättegång väcktes i domstol idag. Kevanne McNamara, 37, var inte närvarande vid Ennis tingsrätt efter att ha blivit kallad i samband med den påstådda innehavet av kokain i hennes hem i Co Clare i oktober förra året
 6. Rättshjälp är en möjlighet för personer att få ekonomisk hjälp av staten för att betala advokat-/juristkostnader. Möjligheten till rättshjälp regleras i rättshjälpslagen (RHL). Om man har rätt till rättshjälp står staten alltså kort och gott för partens rättegångskostnader, se 15-17 §§ RHL. Förutsättningar för rättshjälp
 7. Efter att Lena Sandberg, jurist och verksamhetsansvarig för Juristfirman Lena Sandberg, arbetat som anställd jurist i flertalet år valde hon att 2011 starta en egen juristfirma på Sveavägen. Idag är juristfirman belägen på Rehnsgatan 5 i centrala Stockholm. Mer om oss på Juristfirman Lena Sandberg går att ta del av här

Rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten står för en enskild persons kostnader i en rättslig angelägenhet, främst kostnaden för rättsligt biträde. Rättshjälpen täcker inte motparts kostnader, utan endast de egna kostnaderna. Rättshjälp beviljas endast om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse. Vi hjälper dig som behöver en asyladvokat i Stockholm för frågor om asyl och migration. Vi sätter dina behov i centrum och värnar dina rättighete Hjälp med asyl och migration - första samtalet gratis! Boka tid. Om oss. I över 25 år har vi varit verksamma som jurister i asyl- och migrationsfrågor i Stockholm. Hos oss kan du känna dig trygg i att få bästa möjliga hjälp för att lösa ditt ärende

Rättshjälpsmyndigheten - Gratis advokat Fri rättshjäl

Om man behöver ha juridisk hjälp vid en mkt infekterad skilsmässa, men bara inte har några pengar till sådant - är det bara att sitta vid sidan om och vänta på att bli blåst - eller finns det någonstans man kan få ekonomisk hjälp eller någon form av gratis rättshjälp? Det är mkt angeläget Codex Rättshjälp, Helsingfors, Etelä-Suomen Lääni, Finland. 331 gillar. Juristklubben Codex erbjuder gratis juridisk rådgivning till högskolestuderande på svenska FLAC = Gratis rättshjälp klinik Letar du efter allmän definition av FLAC? FLAC betyder Gratis rättshjälp klinik. Vi är stolta över att lista förkortningen av FLAC i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för FLAC på engelska: Gratis rättshjälp klinik Rättshjälp är en statlig ersättning som kan täcka delar av kostnaden när du anlitar våra erfarna advokater i Malmö eller Stockholm i ett juridiskt ärende. Kontakta oss för en gratis rådgivning i ditt ärende. Adress. Högbergsgatan 27 116 20 Stockholm . Telefon. 08-24 48 50. E-post. kontakt@rattshjalp.com..

Räkna ut ditt ekonomiska underlag - Sveriges Domstola

GRATIS KONSULTATION Jurist

Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här. Regeringens tillkännagivande (2000:725) av internationella överenskommelser om översändande av ansökningar om rättshjälp Rättshjälp. Vi bistår Dig i ansökan om rättshjälp. Rättshjälp syftar till att hjälpa den som inte har ekonomiska förutsättningar att få rättsligt bistånd på annat sätt. Privatpersoner kan få hjälp att bekosta en del av ombudskostnaderna. Rättshjälp beviljas efter ansökan av domstol eller hos rättshjälpsmyndigheten Kontrollera 'gratis' översättningar till finska. Titta igenom exempel på gratis översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik Utkom från trycket den 19 oktober 2004.Vid tillämpningen av följande bestämmelser i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål avses de överenskommelser som

Uppgifter om Jurister i Eslöv. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning Gratis rättshjälp Nationella domstolar Domstolarna spelar en viktig roll när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna. Domstolarna är lagstadgade organ vars oberoende garanteras i konstitutionen. Författningsbesvär är en mekanism för att värna medborgarnas möjligheter att utöva sina konstitutionella fri- och rättigheter ett ambitiöst rättsligt instrument om rättssäkerhetsgarantier i brottmål - grundat på principen om oskuldspresumtion - såsom rätten till rättighetsinformation, rätten till rättshjälp, vid behov rätten till gratis rättshjälp både före och under rättegången, rätten att lägga fram bevis, rätten att informeras på ett.

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning för privatpersoner och vissa fall dödsbon. Huvudregeln är att du skall ha haft minst en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Därtill kommer att du inte får har ett ekonomiskt underlag, som räknas ut på ett särskilt sätt, på mer än 260 000 kr per år. Vidare skall det finnas behov. Check 'rättshjälp' translations into Estonian. Look through examples of rättshjälp translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här Uppgifter om Jurister i Sigtuna. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning

Lawline - kostnadsfri juridisk rådgivnin

Uppgifter om Jurister i Borås. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning Kontrollera 'rättshjälp' översättningar till danska. Titta igenom exempel på rättshjälp översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik Den fackliga rättshjälpen är helt gratis. Du betalar via din medlemsavgift och facket betalar till och med motpartens kostnader om du skulle förlora målet. Du har ingen absolut rätt att få rättshjälp, det är ditt förbund som gör en bedömning av om det finns en rimlig chans till framgång i ditt ärende Hit böckerna: Hitta gratis rättshjälp på ditt lokala bibliotek Dave och Les Jacobs / Getty Images. Källa # 1: Ditt lokala bibliotek. Ditt lokala bibliotek är en av de bästa källorna till gratis rättshjälp för ensamstående föräldrar

Rättshjälp. Om du saknar hemförsäkring eller om rättsskyddet inte kan tas i anspråk, kan du ofta ansöka om statlig rättshjälp till domstol eller hos rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälp innebär att staten hjälper dig att betala en del av dina kostnader för juridiskt biträde RÄTTSHJÄLP ÄR EN del av den sociala skyddslagstiftningen. Ekonomiska förhållanden och vissa andra förutsättningar avgör om rättshjälp beviljas. Du bokar enkelt ett gratis möte genom att ringa eller boka en tid online. 018-750 52 11. Boka gratis möte. Stän

Familjerätt i Nässjö | Hitta Jurist

Kostnadsfri juridisk hjälp - Rättshjälp - Lawlin

Juristjouren, en del av Stance Juristbyrå. Gratis juridisk rådgivning i familjerätt, arvsrätt, arbetsrätt, bostadsjuridik. 0771-333 444 Gratis Rättshjälp - försvarsadvokat, brottmålsadvokat, advokat brottmål, advokat, advokat vårdnadstvist, advokater, asylrätt, bostadsrättsjuridik. Allmän rådgivning. På Familjens Jurist hjälper vi till i livets alla skeenden, om det händer och när det händer. Men ibland kan det vara bra att se över sin juridiska situation i förväg för att göra livet lite enklare. Tänk efter före. Det händer mycket i livet RÄTTSHJÄLP ÄR EN del av den sociala skyddslagstiftningen. Ekonomiska förhållanden och vissa andra förutsättningar avgör om rättshjälp beviljas. Vi hjälper Dig med ansökan om rättshjälp. Skandinaviska Människorättsadvokaterna AB. Telefon: +46 (0) 18 - 750 52 11. Telefax: +46 (0) 18 - 10 04 99. E-mail: i nfo@shrl.e

Vid förfrågan håller vi även föredrag och föreläsningar efter ert behov. Kontakta oss gärna per mail eller telefon. Advokat Jerker Öhrfeldt är sedan oktober 2018 delägare vid Lex Advokatbyrå där han tillsammans med Jur kand Jonatan Boman alltjämt åtar sig arbetsrättsliga uppdrag. 08-777 40 88. info@arbetsrattsbyran.se Rättshjälp. Om du inte har en försäkring som täcker kostnaderna i ditt fall så kan du ha rätt till rättshjälp. Rättshjälp är ett stöd som är statligt finansierat och som prövas enligt vissa villkor. För att få rättshjälp måste målet vara av ett visst slag och det finns inkomstbegränsningar Innan rättshjälp kan bli aktuellt, Notera att en process fortfarande inte är helt gratis, även om du beviljas rättshjälp. Du ska bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för hjälpen Vi har lång erfarenhet som advokat i LVU-ärenden. Vi lyssnar och sätter oss in i ditt ärende för att hitta den bästa lösningen för ditt barn

Hon lobbar för nattöppen barnomsorg

Rättshjälpens omfattning. Regler om rättshjälp stadgas i rättshjälpslagen (RHL), se här. Tanken med rättshjälp är i korthet att staten betalar för partens rättegångskostnader, 15-17 §§ RHL. Om den part som har rättshjälp vinner målet kommer motparten normalt vara ersättningsskyldig gentemot staten för kostnaderna Sidan erbjuder inte rättshjälp i praktiken, men är en vägvisare till gratis juridisk rådgivning. Besök retshjaelpsguiden.dk Rättshjälp via försäkring. I Danmark ingår möjlighet till rättshjälp i många försäkringar, precis som i Sverige. Undersök därför vilket skydd du har i dina försäkringar Mohrs avgiftsfria hjälplinje behandlar individer som står inför någon form av kränkningar av de mänskliga rättigheterna., Tjänsten ger också gratis rättshjälp. Pscw Women 's Protection Helpline . Helpline: 1043 drifttimmar: 24/7 (tjänster endast för Punjab) Punjab Women' s toll-free Helpline är tillgänglig 24/7 Rättshjälp förmedlas. Asylsökande har nästan alltid rätt till ett offentligt biträde som då är helt gratis för den asylsökande. Byrån bedriver även allmän juridisk rådgivning inom de flesta juridiska ämnesområdena för en privat person

Ingrid Nyström | Dasler AdvokatbyråMedlemskap för studenter | STArbetstillstånd och uppehållstillstånd i Ystad | Hitta JuristHem | Advokatfirman Johan LänströmAdvokatbyrå Stockholm | Advokat - Altrium Advokatbyrå

Rättshjälp. Rättshjälp är en statlig ersättning som kan täcka delar av kostnaden för juridisk hjälp vid ett rättsligt ärende. Rättshjälpen kan bland annat täcka delar av arvodet till den anlitade juristen, kostnad för bevisning, kostnader kopplat till anlitande av tolk eller översättare, administration kring handlingar och dokument samt övriga utredningskostnader Det är många studerande som behöver rättshjälp i till exempel bostads- och arbetsrelaterade frågor. Då Juristklubben Codex för tionde året erbjuder gratis rättshjälp i Helsingfors ramlar frågorna in per mejl - men få besöker jouren. - Det är helt uppenbart att det finns ett behov av rättshjälpen, men samtidigt är det många som inte tänke Kunskap är vår styrka Juristbyrån Concorda är en allmänpraktiserande byrå främst inriktad på alla typer av ekonomisk och avtalsrättslig juridik hos företag och privatpersoner över hela Sverige. Vi jobbar fokuserat och helhjärtat för att våra klienter ska uppnå optimalt resultat. Vi är även aktiva inom övriga områden inom civilrätten såsom fastighetsrätt, entreprenadrätt. Rättshjälp. Rättshjälp är ett statligt skyddssystem som bygger på att du betalar för juridisk hjälp utifrån din ekonomiska förmåga. För låginkomsttagare eller den med stor försörjningsbörda är detta ett någorlunda bra system. Den hjälpen är gratis Skoljuridiska ärenden faller som huvudregel utanför rätt till rättshjälp och rättsskydd och får därför bekostas på egen hand. Har du frågor och funderingar om ditt barns förskola eller skola ska du vända dig direkt till Skolinspektionen. Skolinspektionen finns till för dig och ditt barn och deras stöd och rådgivning är helt gratis