Home

Urgermanska fakta

Den indoeuropeiska grunden Svenska språkets histori

Det gamla bondesamhället. På Hans Högmans webbplats hittar du fakta om bondesamhället förr i tiden. Här berättas om torpare, bönder, drängar, pigor m.m. I det svenska bondesamhället under 1700- och 1800-talet talade man inte så mycket om familjen utan om folket på gården 1500-talets nysvenska var ganska svårt att tyda, men språket utvecklades allt mer. På 1700-talet när tidningar började publiceras i Sverige använde sig journalisterna av ett snabbare och lättare språk. År 1732 gavs det första numret av den stilbildande tidningen Then swänska Argus ut, vilket blev startskottet på den så kallade. Urgermanska är det vetenskapliga namnet på det språk som talades i det som idag är södra Sverige, hela Danmark, Holland och norra Tyskland för mer än 2.250 år sedan, dvs. innan den huvudsakliga germanska expansionen Nordiska språk, även nordgermanska, är en språkgrupp i norra Europa, som omfattar språken danska, svenska, norska, färöiska, isländska samt det utdöda språket norn. Nordiska språk är även namnet på en akademisk disciplin. För att till exempel bli svensklärare skulle en student tidigare läsa både nordiska språk och litteraturhistoria. Numera ingår element av dessa ämnen i blockämnet svenska. Ur ett lingvistiskt perspektiv är de nordiska språken snarare att. Det urgermanska språket uppstod mot slutet av bronsåldern, men hade nog inte hunnit sprida sig ut i varje vrå av de svenska landskapen förrän början av järnåldern. Högstatusfolk åkte omkring i häst och vagn, en kvarleva från när våra förfäder ännu bodde på den ukrainska stäppen där det var platt och passade bättre än i det skogiga och kuperade Sverige

Urnordiska - Wikipedi

Svensk språkhistori Näktergal (Luscinia luscinia) är en fågel art där hanen har en karakteristisk sång som den ofta framför nattetid. Den tillhör familjen flugsnappare. [3] Fågeln häckar i norra och östra Europa österut till västra Asien. Vintertid flyttar den till Mellanöstern och nordöstra Afrika.Den i engelsk litteratur omskrivet skönsjungande nightinggale är istället näktergalens västligare.

Svenska språkets histori

Språket kom att kallas urgermanska och låg som grund för bland annat urnordiskan som användes av vikingarna. De tog människor tillfånga och sålde dem vidare eller utnyttjade dem som arbetskraft På detta sätt försköt den tidigare intresse i urgermanska fakta till en forskning av kristliga element som kännetecknade perioden där sagorna nedtecknades eller författades.10 Detta tvivel gällande litteraturens uppkomst återspeglar de två synssätt som fanns i forskningsvärlden Urgermanska Upphovet till benämningen german är omdiskuterat. Förmodligen använde de folkgrupper som vi betecknar som germaner aldrig denna benämning om sig själva. Men Julius Caesar gjorde det och ända sedan dess har termen använts om forntidens invånare i norra hälften av Europa - Wewelsburg var platsen för elitens elit, där SS-officerare kunde hitta en avskild plats för att kontemplera över sina förmodade urgermanska rötter, berättar Markus Moors, arkivarie vid. fakta på italienska Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien. Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt

Germanska språk - Wikipedi

 1. urgermanska, urgermansk, samgermansk, forngermansk. skulle frivilligt avstå från invanda böjelser när tiden är knapp om han skall lyckas tvinga fram så pass många fakta ur offret så att stafetten kan gå vidare i form av nya arresteringar innan fångens kamrater hinner gå under jorden. Visa fle
 2. gör dem själv - les fait lui-même, les fait lui-meme. det är, det blir - ça fait, ca fait. i åratal - Ca fait des années que, Ça fait des années que. för övrigt - au fait. alldeles - tout à fait. detta faktum - ce fait. egentligen, faktiskt - en fait. faktiskt, faktum är - en fait. i själva verket - en fait
 3. skade sedan snabbt på grund av hård förföljelse. Minskningen fortsatte fram till 1966 då arten fredades när bara en handfull vargar fanns kvar
 4. Dagens namn Ivar Populäritet idag: Oförändrad Placering på namntoppen 2016: 85 Antal män med namnet i Sverige: 19865 Antal kvinnor med namnet i Sverige: 2 Namnsdag: 31 Januari, Ivar är ett mansnamn med fornnordiskt ursprung vars förled iwa- har betydelsen idegran eller stridspilbåge (av idegransträ) och slutleden kommer av harja med betydelsen krigare
 5. Ull, även Uller (glans, härlighet, Wulþuz på urgermanska), är en gud inom nordisk mytologi.Inom myto anses han vara son till Siv och styvson till Tor.Hans fader är okänd, men i senare tid har man gissat på både Egil, Völunds bror, och Aurvandil, vilka i sin tur ibland förväxlats med varandra.Hans boning heter Ydalir.. Fakta om Ull

indoeuropeiska (lingvistik) en stor språkfamilj som inkluderar många av de inhemska språken i Europa, Västasien och Indien, med noterbara indiska, persiska och europeiska förgreningar (lingvistik) urindoeuropeiska; det hypotetiska moderspråket till den indoeuropeiska språkfamilje. dre var det fråga om en ändring av folkslag På urgermanska har man troligen också varit liktydigt med människa, precis som i engelskan i dag. I en del svenska dialekter syftar människa rentav specifikt på kvinnor. Det kom en karl och en mänska på vägen kunde min gammelmormor i Östergötland säga. Avdelning: Fakta Taggar: #könsneutrala pronome Rekonstruerad utbredning av urgermanskan 500 f.Kr. baserad på arkeologiska indikationer på kulturella likheter inom Nordisk bronsålderskultur (rött) och Jastorfkulturen (magenta). Urgermanska är det språk, som man med ledning av de germanska språkens äldsta former rekonstruerar som den gemensamma basen och utgångspunkten för dessa språks utveckling. 93 relationer De urgermanska diftongerna ai, au och åi är ursprungliga. Stain och bain, auge och raud, håi och måi, i betydelsen sten och ben, öga och röd, hö och mö. En del av dessa diftonger finns kvar i tyskan men har försvunnit i svenskan. De så kallade triftongerna har vikingatida ursprung, biaude = bjuda, diaup = djup

Ön fick sitt namn efter folkslaget gutar som de i sin tur sägs fått sitt namn från äldre urgermanska där den ursprungliga betydelsen tros vara män. Översättningen för gutar är alltså män. Från början kallade man Gotland för Gutland vilket var runt 1000-talet, iallafall är det så långt man hittat information om bestämmelsen Ordstammar i germanska språk är typer av ord i de böjliga ordklasserna i den germanska språkgruppen, till vilken svenska hör. Varje typ namnges efter det sista ljudet i den del av ordet som kallas stammen. Ett modernt språk som standardsvenska har ofta korta ord. Ofta består ord bara av en del: en odelbar stam 9. Så vad säger allt detta om Birka, jo att Birka följer det gängse mönstret gällande runstilar med urgermanska runor, rökrunor och sannolikt en och annan långkvist. 10. Håkon stenen är för övrigt inte ristad med sk rökrunor utan långkvist som det bör sig från tiden. Svar: 1. rökrunor användes under 800 talet Än används som preposition i konstruktionen Hon är mer erfaren än sina arbetskamrater, eftersom konstruktioner med sin bara används i objektsställning i svenska. Observera att ovanstående mening även skulle kunna skrivas som Han är större än jag. Det tolkas då som att predikatsverbet (är) utelämnats. Än fungerar då som konjunktion

De indoeuropeiska språkens historia - Språkbru

Ordstammar i germanska språk är typer av ord i de böjliga ordklasserna i den germanska språkgruppen, till vilken svenska hör. Varje typ namnges efter det sista ljudet i den del av ordet som kallas stammen. Ett modernt språk som standardsvenska har ofta korta ord. Ofta består ord bara av en del: en odelbar stam. Ett exempel är hund. Ibland har ord två delar, när en. De germanska språken är en av grenarna i den indoeuropeiska språkfamiljen. De största germanska språken är de västgermanska språken engelska och tyska, med ca 340 respektive 100 miljoner modersmålsanvändare vardera. Totalt i världen finns över 600 miljoner modersmålsanvändare. Andra betydande språk innefattar ett flertal västgermanska språk och de nordiska eller nordgermanska.

Fakta: Exoplaneter. De senaste åren har många exoplaneter, planeter utanför vårt eget solsystem, och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar Dagens namn Ivar Populäritet idag: Oförändrad Placering på namntoppen 2017: 76 Antal män med namnet i Sverige: 19910Antal kvinnor med namnet i Sverige: 3 Namnsdag: 31 Januari Betydelse Ivar Ivar är ett mansnamn med fornnordiskt ursprung vars förled iwa- har betydelsen idegran eller stridspilbåge (av idegransträ) och slutleden kommer av harja med betydelsen krigare

germanska språk - Uppslagsverk - NE

 1. Lär dig definitionen av 'urgermanska'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'urgermanska' i det stora svenska korpus
 2. Urgermanska - Wikipedi . stone en god tid f.Kr., eftersom de nyssnämnda. Det är den äldsta längre skriften på ett germanskt språk. Många gotiska ord har direkta motsvarigheter i moderna språk. I tabellen listas några ord från ett par rader gotisk text och deras motsvarigheter i svenska, engelska och tyska
 3. Lucazin, M (2010), Utkast till ortografi över skånska språket med morfologi och ordlista. Första. revisionen (PDF) , ISBN 978-91-977265-2-8 , archived from the original (PDF) on 8 August 2011 , retrieved 21 January 2011 Outlined Scanian orthography including morphology and word index
 4. LW - Longwave eller Long Wave ( långvåg) MF - Medium Frequency ( Gränsvåg 1,6 - 3 MHz) MV - Mellanvåg. MW - Mediumwave eller Medium Wave ( mellanvåg) MMS - Multimedia Messaging Service. NOM - Naturligt organiskt material. PC - Personal computer ( persondator) PCM - Pulskodsmodulering. PWM - Pulsbredsmodulering
 5. Joar är ett nordiskt mansnamn, som på runstenar skrivs som Ioar och uttalades på vikingatiden Iååarr. Namnet betyder 'hästkrigare'. Förledet jo-är ett urgammalt ord för 'häst' (isländska jór, fornengelska ?oh, urgermanska *ihwaz; från det urindoeuropeiska *e?wos, varav även latin equus, grekiska hippos, galliska epos (se Epona), sanskrit a?va?, persiska asb, armeniska ?? 'åsna.
 6. Hǫrðar kommer av Urgermanska haruðóz som betyder 'krigare och skog'. WikiMatrix Fēmdomstoler (tysk: femgerichte, fehmgerichte, vehmgerichte, av fem, «straff», «dom») var navnet på en bestemt type straffedomstoler i middelalderens Tyskland, og særlig i Westfalen, som etter den gamle Gau-forfatningens oppløsning fortsatte å praktisere det urgermanske rettsvesenet

Tid är en grundläggande dimension i vår tillvaro som gör att vi kan beskriva händelser i vad som har skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare, det vill säga ge en ordnad följd, en sekvens, av händelser. Hela vår tillvaro kretsar kring tid. Tiden styr vår vardag, vårt sociala umgänge och vårt arbete både. (bara i förbindelse med konjunktionen och) såväl den ena som den andra; syftar på att något inte bara gäller för den ena utan även för den andra, av två saker. Synonymer: såväl. Fraser: både och. Ta med både den lilla och den stora Författare farfar hebbe Publicerat den 31 januari, 2016 Kategorier Dagens fakta 6 kommentarer till Dagens fakta 31 Januari. Jag är en 78 årig gubbe,som tycker om att resa,fotografera,mat,knep o knåp..Min familj betyder oerhört mycket.Född i södra lappland,Skutskärsbo sen 71 årmen norrlänning i hjärtat

urnordiska - Uppslagsverk - NE

Det gamla bondesamhället Historia SO-rumme

Zenzationella Människor Et Facto Fakta om ALLT. Länka till vänner NYA inlägg, Klockan 09 -VARJE MÅNDAG, ONSDAG, FREDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG! 2640 inlägg Några fakta om det spanska språket. Ett utav dessa språk kom till norra Europa och kallades för urgermanska. Det urgermanska språket låg som en grund för urnordiskan som användes av vikingarna . Tanzsportcentrum paderborn. Stage banque. Rockband öl. Månadens bok retur Bildat ur fornnordiska ár (tidigt) och adverbsändelsen -la, med samma betydelse som fornsvenska -līka (-ligen, -liga). Besläktat med bland annat engelska early, isländska árla och danska och norska årle. Förledet är av urgermanska *air och besläktat med fornengelska ǣr (engelska ere ), fornhögtyska. Om Arla Germanske språk er en gruppe beslektede språk som er en grein av den indoeuropeiske språkfamilien.Språkenes felles opphav er urgermansk som ble talt av germanske folk i siste halvdel av det første årtusen før Kristi fødsel i jernalderens Nord-Europa

2021-07-17 · Urgermanska är ett rekonstruerat språk sammansatt utifrån de germanska språkens äldsta skriftligt belagda former. Det anses av språkhistoriker ha varit den gemensamma basen och utgångspunkten för dessa språks utveckling. De germanska språkens äldsta belägg är från de första århundradena e.Kr., då de redan var olika varandra Till skillnad från många andra germanska språk har tyskan bevarat mycket av den urgermanska grammatiken. Avsnitt 4 · 14 min. Klara möter Tyskland och det tyska språket. Hon tar en första titt på maten, ungdomslivet, nyttiga uttryck och spännande fakta. Det visar sig att vissa delar av landets historia hänger ihop med Sveriges Urgermanska är det språk, som man med ledning av de germanska språkens äldsta former rekonstruerar som den gemensamma basen och utgångspunkten för dessa språks utveckling. Det urgermanska språkets splittring i skilda dialekter (de senare germanska språken med källor, från de första århundradena e.Kr.) måste ha ägt rum åtminstone en god tid f.Kr., eftersom de nyssnämnda. Hora är ett germanskt ord, urgermanska *khoraz, som betyder den som åtrår. Bibelns ord hor kommer sig av att kvinnor inte ska åtrå (andra män). Hora är avlett av hor, och hor betyder ursprungligen kär eller lysten. Därav hora, den lystna eller den liderliga

Nysvenska - Svensk språkhistori

 1. Från urgermanska till urnordiska till runsvenska och äldre fornsvenska roll och skolans roll och framtiden med influenser från invandrares språk också med. Väldigt många resonemang och fakta väcker merintresse hos en språkintresserad
 2. dre än något annat språk från det indoeuropeiska urspråket. Det saknar dock skriftliga belägg som är äldre än senmedeltid. De baltiska språken är (liksom de germanska) en gren av de indoeuropeiska språken
 3. Castor, att Kung skulle komma från Kind och Kinne är en absolut omöjlighet i vårt land oavsett om det vore fakta eller ej. Inte ens en samtida runsten vars text ingående skulle förklara och bevisa detta skulle accepteras - och mönga miljoner kronor skulle läggas ned på att bevisa att runstenen är en förfalskning
 4. Det är dessutom vedertagen fakta att samer anlände till Finland tidigare än finnar och att de levde långt mer söderut i landet innan finnarnas förfäder anlände och till viss mån blandade sig med dem. Levänluhta med ca. 20-30% sibirisk admixture i tabellen är en äldre släkting till samer, inte till finnar
 5. När hon skriver men det var han ju inte skriver hon det som om det vore fakta och det är nog därför kristna tog det som respektlöst för att på sätt och vis dumförklarar hon kristna genom att rätt ut säga att deras tro är fel (den krsitna tron har mycket att göra med att jesus är guds barn)
 6. Mitt förslag är att berättelsens Herdalar kan sammanställas med det urgermanska originalet för det finska sockennamnet Karjaa/Karja(s) (<= urg. *Harja-z), som senare återinlånats i fornsvenskan som Karis
 7. Det svenska språkets utveckling är oerhört intressant och hänger naturligtvis samman med den kulturella utvecklingen. De utvecklingslinjer som de nordiska språken tagit är krokiga och intressanta, det finns grenar på det språkliga trädet som dött ut som det Gotiska och Illyriska språket, det finns grenar som förändrats förhållandevis lite som det Isländska språket, detta.

Gotiskt ursprung eller germanskt? Gotiska Klubbe

2021-07-17 · Urgermanska är ett rekonstruerat språk sammansatt utifrån de germanska språkens äldsta skriftligt belagda former. Det anses av språkhistoriker ha varit den gemensamma basen och utgångspunkten för dessa språks utveckling. De germanska språkens äldsta belägg är från de första århundradena e.Kr., då de redan var olika varandra Synonym till droger Synonym till Droger - TypKansk . Vi hittade 3 synonymer till droger.Se nedan vad droger betyder och hur det används på svenska.Droger betyder ungefär detsamma som bedövningsmedel. Se alla synonymer nedan. Annons , hasch, heroin, opium, kokain, crack, ecsta Slå upp känd tjurfäktare på spanska | Svensk-spanskt lexikon | översätta, glosor, ordbok, ordlist

fakta - fait. han gjorde - il a fait. i själva verket - en fait. fakta - le fait divers. sover - fait dodo. man pussas - on se fait la bise. och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar Germansk jämförande språkhistoria 1 - allmän del. Stockholms universitet. Sök kurser och program. Sök kurser och program. 7,5 hp hp. Go to this page on our english site. Kursen omfattar studier av utvecklingen av urgermanska språk till väst-, nord- och östgermanska språk med speciell inriktning på teoretiska och metodiska problem Urgermanska är det språk som senare utvecklades till de germanska språken. Det är svårt att exakt fastställa när denna urgermanska föregångare till vad har använts, men kanske de sista århundradena före Kristus, innan urgermanskan började delas upp i det som skulle bli de moderna germanska språken engelska, tyska, danska, norska, svenska med fler

Nordiska språk - Wikipedi

Detta språk kallar vi idag för de Urgermanska språket. Flera språk utvecklades från Urgermanskan så som engelskan, tyskan och urnordiskan. Under 800 talet e.Kr hade Urnordiskan utvecklats till danskan, svenskan, norskan och isländskan. Språkhistorier tror att det svenska språket är ungefär tusen år gammalt ; Svenska språkets histor fait - fakta. il a fait - han gjorde. en fait - i själva verket. le fait divers - fakta. fait dodo - sover. on se fait la bise - man pussas. och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar

Bronsåldern : Intressanta intressen • AspergerForu

Arabiska språket utveckling Arabiska - Wikipedi . Arabiska är det största av de semitiska och afroasiatiska språken och ett av de fem största språken i världen.Språket skrivs med det arabiska alfabetet och är gemensamt för i stort sett hela arabvärlden.Det är ett av Förenta Nationernas officiella språk Logos - Tala till sina åhörare med fakta och genomtänkta resonemang. Logik. Strukturen på talet kan också vara logos. Patos - Går ut på att man ska väcka känslor hos publiken som ilska, glädje eller medlidande. Man kan göra det med känslor, personliga berättelser eller symboler eller klädsel. Stilfigure Kontrollera 'urgermanska' översättningar till svenska. Titta igenom exempel på urgermanska översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik Fakta om Island - Visit Icelan 7 april kl. 14.30 - 15.30 håller Ann-Kristine Wotil-Mattisson ett föredrag Islands historia, natur, kultur, litteratur på Litorina folkhögskola.. Föreläsningen ordnas inför en studieresa till Island som genomförs 25 - 29 april av deltagare i Allmän kurs, Allmän kurs - Intensivsvenska, studiemotiverande folkhögskolekurs och kursen Vetgiriga seniore

Fakta om djur och natur. Fråga våra jourhavande, eller se en Aktuellt i naturen-film ; Världens från den urgermanska formen *ðuza,. Några låter vackert, andra är högljudda och somliga har helt osannolika läten. Alla vill de göra sig hörda. I den här boken finns 100 fantastiska djur, alla med sina speciella läten - från. Fakta: Vi bryr oss mycket om familjen, och vi använder Bibeln som hjälp för att få starkare familjer Översätt svenska till serbiska Gratis Online . svenska. snart är det julafton , håll ut. serbiska. ускоро је Божић, сачекај. Oversatt.se Användarvillkor

Behåll svenska språket. Böjning av verbet 'behålla' - Svenska verb böjda efter alla tempus med bab.la Verbböjningar Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk.Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar Grupptillhörighet viktigare än sanning. 2019-12-27. Klockan 21:21. Blogg. Sanningssökande och vetgirighet sägs vara unikt mänskliga särdrag. Men grupptillhörighet är långt mer viktigt och det gör att vi slutar lyssna på fakta om den äventyrar vår plats i gruppen. Det menar professor Mikael Klintman vid Lunds universite

De germanska språken är en av grenarna i den indoeuropeiska språkfamiljen. [1] De största germanska språken är de västgermanska språken engelska och tyska, med ca 340 [2] [3] respektive 100 miljoner modersmålsanvändare vardera. Totalt i världen finns över 600 miljoner modersmålsanvändare Tips & Fakta 8 fördelar med att plugga utomlands Större förståelse för andra kulturer, bredare kontaktnät och starkare språkkunskaper En skönhetsterapeut har 25800 kr i medelön i månaden 2020. Läs mer om lönestatistik för 8000 yrken på Yrkeskollen.se Receptionist- Utbildning och information Under delkursen ges också en kort orientering om urindoeuropeiska, urgermanska och urnordiska. Det svenska språkets regionala variation i dels historiskt perspektiv, dels nutidsperspektiv uppmärksammas. Ett återkommande inslag i delkursen är analys, och översättning, av autentiska texter från olika tider Fakta om kadmium och kadmiumföreningar - Naturvårdsverke . ²⁰⁷₈₂Pb, Bly, 82, 82, 125, 207 ²²⁶₈₈Ra, Radium, 88, 88, 138, 226 ²³²₉₀Th, Thorium, 90, 90, 142, 232. Vis papperstillverkning (för att mäta papperstjockleken) A) Vad händer med en atomkärna hos uran-235 vid fission och vad är orsaken till det? B) Fakta pekar på ett maktcentrum söder om Mälaren från ca 800. Jag håller med om en maktförskjutning söderut under vikingatiden. Carl Thomas skrev: Det innebär INTE att det inte fanns ett annat maktcenter norr om Mälaren, tvärtom - jag tror att ett sådant fanns - och att det hette Sviaveldi oxh att GU är en trolig centralort i detta rike

Svenska språkets historia Sammanfattning - Studienet

Vad är samernas ursprung? Samernas ursprung är temat som inleder den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com och som jag kommer att belysa från såväl historiska dokument till det senaste inom DNA-forskning. Du kommer inte att få ett svar på en konkret ort som är samernas ursprung. Frågan är mer komplicerad än så och innehåller en mäng Norska vs svenska språket. Du ska egentligen försöka själv, innan du anlitar Pluggakuten.En sak att veta är att norska och svenska som språk skrivs med liten begynnelsebokstav, en annan sak att de finns två varianter av norskt skriftspråk, bokmål respektive nynorsk Av urgermanska *auþijaz (öde), av rom urindoeuropeiska *h₂ewt(i)o- (övergiven). Jämför. Marocko kontrollerar över hälften av världens fosfatreserver, bland annat i Västsahara. Flera andra mineraler finns, som järnmalm, silver, bly, koppar, kobolt, zink, mangan, salt, stenkol och antracit

Ett gemensamt språk i norden. De inhemska språken i Norden tillhör tre olika obesläktade språkfamiljer: den germanska språkfamiljen med danska, färöiska, isländska, norska och svenska; den uraliska med finska, samiska, meänkieli och kvänska; den eskimåiska med grönländska.; Finska talas förutom i Finland även av en minoritet i. Ekorre engelska. ekorre översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Den röda ekorren - vår inhemska europeiska ekorre - hotas nu av en större, robustare rival och av att dess naturliga miljö, våra lövskogsområden, ödeläggs. europarl.europa.eu T he red squirrel - our Eu rope an native squirrel - is n.

Runsvenska - Wikipedi

Öronlösa sälar arter. Sälar (Pinnipedia) är en djurgrupp i ordningen rovdjur.Man indelar de 33 arterna i tre familjer - öronsälar, öronlösa sälar och valrossar.Det vetenskapliga namnet är sammansatt av latinets pinna = fena och pes = fot.